Benieuwd naar wat de kaarten over u zeggen?

De hiërofant tarot kaart

Heb je je aangesloten bij een groep die je het gevoel geeft erbij te horen? Volg je een opleiding die je diep onderdompelt in een nieuwe kijk op het leven? Heb je een nieuwe interesse ontwikkeld in je cultureel erfgoed? Heeft werk of familie u onlangs gedwongen om u aan bepaalde normen te conformeren? Dwingt een persoon in je leven of een filosofie waarin je geïnteresseerd bent je om je naar een norm te gedragen? Verwacht de kaart Hierophant in je Tarot lezing te zien als je je individualiteit (bewust of onbewust) onderwerpt aan een groep, een zaak of een ideaal.

Een man op een troon houdt met zijn ene hand het tweevingerteken van vrede omhoog terwijl hij in de andere hand een gouden staf met drie dwarsbalken vasthoudt. Hij is de Hierophant. Hij heeft een versierde kroon en draagt een rood gewaad met witte bies. Op de bies staan kruisen die ook op zijn witte schoenen zijn geborduurd. Deze rusten op een rode loper. Achter de man staat een grijze muur met twee grote grijze pilaren aan weerszijden van hem. Rond zijn hoofd en schouders is de rugleuning van enkele van zijn troons te zien. Op de voorgrond van de kaart zitten twee mannen geknield voor de Hierophant. Deze knielende mannen dragen sierlijke gewaden en hebben opvallende kale plekken op de ruggen van hun hoofden. Tussen hen in zitten twee gouden skeletsleutels die in een X-patroon gekruist zijn. De sleutels bevinden zich direct onder de voeten van de Hierophant.

De Hierophant is de middeleeuwse paus. In tegenstelling tot de huidige paus had de Hiërofant in de middeleeuwen zijn eigen leger en bestond Vaticaanstad uit een groot gebied van het huidige Italië dat bekend staat als "de Pauselijke Staten". De Hierophant is de belichaming van politieke en spirituele macht die alleen in groepen kan worden gevonden. Ook al is de Hierophant een man, hij bekleedt slechts zijn ambt totdat hij sterft en wordt vervangen door de volgende Hierophant, maar het is de instandhouding van het pausdom zelf gedurende twee millennia, van waaruit zijn macht uitgaat. De hier afgebeelde sleutels staan momenteel op de vlag van Vaticaanstad. De kale plekken op de hoofden van de knielende mannen zijn traditionele schaafwonden die middeleeuwse priesters en monniken maakten om hun onderwerping aan het gezag van de paus te tonen. Zoals de priesters zich onderwerpen aan de autoriteit van de Hiërofant, zo onderwerpt ook de Hiërofant zich aan de autoriteit van het ambt dat hij bekleedt.

Betekenis in Verleden, Heden en Toekomstige Posities

Een Tarotlezing is verdeeld in drie secties: Je verleden, je heden en je toekomst. De betekenis van een kaart verandert afhankelijk van de plaats in de Tarotspreiding. Wanneer De Hierophant in het verleden ligt, duidt dit op een gestructureerd geloofssysteem en een sterk gevoel van culturele identiteit in uw verleden. Misschien ben je opgegroeid met een etnische groep die bij elkaar bleef. Misschien was er in uw vroege leven veel interactie in een religieuze omgeving.

In de huidige positie vertegenwoordigt De Hierophant u in het volgen van een nieuw geloofssysteem. Misschien zet u zich in voor een politiek doel of gaat u regelmatig naar een religieuze dienst nadat u dat jaren niet had gedaan. Het verlies van enige individualiteit in uw leven kan worden gecompenseerd door het geweldige gevoel deel uit te maken van iets dat veel groter is dan uzelf. Vasthouden aan een nieuw dieet of workout routine is een manifestatie van de conformiteit van de Hierophant kaart die ook zelfverbetering is.

De Hierophant kaart in de toekomstige positie is een krachtige plaatsing. Hier onthult de kaart een sterke aantrekkingskracht op een persoon die je de zin van het leven zal uitleggen, evenals jouw rol daarin. Dit zou een goede relatie voor u kunnen zijn om aan te gaan, of het kan een nadelige aangelegenheid zijn, afhankelijk van wie deze persoon is. De Hierophant is niet per definitie een goede of kwade kaart, het is een kaart van wijsheid voorbij het persoonlijke.

Kaartcombinaties

De Hierophant is een van de Pilaarkaarten van de Tarot. De pilaren staan voor kennis. De hogepriesteres heeft kennis die ze achterhoudt totdat het haar uitkomt. De Hierophant deelt zijn kennis met degenen die lid worden van zijn organisatie of op andere wijze worden ingewijd in zijn gelederen. De Gerechtigheidskaart is de hoogste manifestatie van de drie Pijler kaarten van de Tarot omdat het onpartijdig kennis gebruikt, ongeacht stemming of lidmaatschap, om de mensheid te helpen. Wanneer er meer dan één Pijler kaart in je Tarot lezing voorkomt, is de kennis die je in deze dagen opneemt mogelijk de meest transformerende van je leven.

Het Tarot deck heeft een groepering die bekend staat als de Acoliet kaarten. De Acolieten zijn een paar onderdanige personen op de voorgrond van de kaart. De Hierophant is de eerste Acolyte kaart, numeriek, in de Tarot. De Acolieten zijn de twee priesters die knielen voor de Paus. Na hem zijn de Geliefdenkaart, die een man en een vrouw illustreert die zich overgeven aan hun liefde voor elkaar; De Wagen, die twee sfinx toont die hun controle over het raadsel van het lot overgeven aan de bestuurder van de wagen; De duivel, die twee gevangenen vastgeketend heeft aan hun zelfdestructieve cyclus van genotzucht; De toren, die twee voorheen comfortabele huiseigenaren toont die willekeurig uit hun domicilie worden verstoord; en een kaart uit de Kleine Arcana, de Zes van Pentakels, dat is de kaart van het geven of ontvangen van liefdadigheid. Als De Hiërofant in je lezing verschijnt samen met een andere Acolietenkaart, wordt je individualiteit ondergeschikt gemaakt aan een hoger doel in een epische overgave van jezelf aan het ideaal. Dit kan al dan niet een goede zaak zijn, maar het is iets om bewust van te zijn.

De Kleine Arcana kaarten genummerd met een 5 zijn veel invloedrijker in uw Tarot lezing wanneer de Hierophant ook aanwezig is. De Vijf van Bekers vertegenwoordigt verlies en samen met de Hierophant, het alleen vergroot het verlies van zelfrespect vertegenwoordigd door die intense Cups kaart. De Vijf van Zwaarden is een kaart die het verbreken van een band illustreert en samen met de Hierophant kan het voorspellen dat u zich aansluit bij een religieuze, culturele of politieke organisatie die u wegtrekt van vrienden en familie. De Vijf van Pentakels zwelgt nog meer in zijn slachtofferschap wanneer De Hierophant aanwezig is, wegbuigend van het licht dat het leven te bieden heeft naar het koude verdriet in de sneeuwbanken van zelfmedelijden. De Vijf van Wijzen gaat plotseling minder over frivool spel en meer over het maken van uw passie in het leven een winstgevende onderneming in plaats van slechts een hobby.

Andere artikelen over Tarotkaarten in de Grote Arcana