Benieuwd naar wat de kaarten over u zeggen?

De maan tarotkaart

Heeft u een onbekende maar mooie nieuwe realiteit ontdekt? Voel je je losgekoppeld van de waarden en tradities waarmee je bent opgevoed? Sluipt er een vervreemding van de norm in je leven? Is u iets aangepraat wat u vorig jaar nog voor ongerijmd zou hebben gehouden? Bent u doelloos in uw doelen en ambitie? Is er plots uit het niets een artistiek geïnspireerd sprankje creativiteit opgedoken? Al deze buitenstaander-neigingen roepen de Maan-kaart van het Tarot-deck op wanneer je een lezing zoekt om je de weg te wijzen.

In het midden van de nacht staat de Maan laag aan de hemel. Het is vol, er komen lichtstralen vanaf en toch is er een beschouwend gezicht in profiel dat bijna de helft van een zijde in beslag neemt. Het landschap onder de maan heeft in het midden een zandpad dat de heuvels in leidt. Er zijn een hond en een wolf, één aan elke kant van het pad. Op de voorgrond is er een watermassa waarin het pad uitmondt. Een kreeft kruipt omhoog uit de zee en raakt met zijn voorpoten het begin van het pad. Uiterst links en rechts op de kaart aan het begin van de verduisterde heuvels staan bij elkaar horende stenen obelisk-wachttorens.

Alles aan deze kaart biedt twee mogelijkheden. We zien slechts de helft van het oppervlak van de maan, en het profiel van het gezicht is slechts de helft ervan. De torens komen overeen, maar staan aan weerszijden van de kaart. Leidt het pad naar de kreeft of is dit schaaldier slechts het begin van de reis naar wijsheid ... of vergetelheid. De hond en de wolf vertegenwoordigen onze dierlijke natuur en de kreeft staat onderaan de evolutionaire ladder, achter de hond en de wolf, net beginnen te begrijpen dat er een pad is naar hoger bewustzijn. De wachttorens staan voor de mysteries van goed en kwaad en hoe ze op elkaar kunnen lijken, en dat we ze ontdekken als we groeien op het pad van bewustzijn. We groeien in het onderscheiden van goed en kwaad. De Maan kan net zo goed tot inzicht inspireren als de aanwezigheid van grote verwarring aangeven.

Betekenis in Posities Verleden, Heden en Toekomst

Elke Tarotlezing is verdeeld in drie secties: het verleden, het heden en de toekomst. Als een kaart op een bepaalde positie terechtkomt, vertelt deze uw verhaal vanuit dit tijdsbestek. Als de Maan-kaart in het verleden ligt, zoek dan naar een recente periode van verwarring als oorzaak van je huidige strijd. Als je een grote inspiratie had en die manifesteerde in kunst of expressie die je hielp ermee om te gaan, dan inspireerde De Maan je om orde te vinden temidden van de chaos. Je hebt het beste van je verleden gemaakt, gezien de omstandigheden, en je kunt op die dagen terugkijken als vruchtbaar en niet als oorzaak van iets negatiefs.

In de huidige positie kun je zoveel gemengde signalen van de buitenwereld krijgen dat je je tot een Tarotlezing wendt als je op zoek bent naar duidelijkheid, een antwoord op alle verwarring. De wereld om je heen kan anders zijn en de structuren die je lang troostten zijn plotseling afwezig. De verleidingen van alcohol, drugs, zinloos plezier zoeken, gokken en andere ontsnappingen van de werkelijkheid zijn maar al te reëel. De maan vertegenwoordigt het uit contact raken met de werkelijkheid. Maar het vertegenwoordigt ook een kans om jezelf te verbeteren door niet te geloven in de valse veronderstellingen waar we allemaal mee instemmen binnen maatschappelijke normen. In plaats van het pad te volgen waarvan men je zegt dat het je ergens zal brengen (het pad dat je tot nu toe heeft laten verdwalen), geeft De Maan je de kans om je eigen structuren te creëren; een leven vanuit je eigen verbeelding en ontwerp.

In de toekomstige positie kan De Maan een voorbode zijn dat je zult afdwalen van wat belangrijk is in je leven en een hobby of roeping zult volgen die een totaal ander pad is. Dit zou kunnen duiden op een komend spiritueel ontwaken, of je aansluiten bij een kleine religieuze groepering. Wees op uw hoede voor de kwetsbaarheid die alle nieuwe bekeerlingen voelen als hun pad naar spirituele verlichting in aanraking komt met manipulatieve individuen. De Toekomstpositie is geweldig als u zich op creatief gebied begeeft; dit onthult dat kwalen van verveling zoals writer's block of aandachtstekort snel vergeten zullen zijn als een stormloop van inspiratie u vult en u een nieuwe muze hebt om te volgen.

Kaartcombinaties

Een Tarotlezing omvat een verzameling kaarten, niet een individuele kaart. Geen enkele kaart is een eiland. In uw lezing zullen kaarten elkaar beïnvloeden, waardoor de respectieve betekenissen enigszins veranderen en een unieke boodschap voor uw situatie opleveren.

Wanneer De Maan in een lezing zit met de Sterkte kaart, hebben deze beide kaarten het getal 8 als basis. Kracht is genummerd 8 en De Maan is genummerd 18. De twee van deze kaarten in een lezing samen stimuleren u om te vechten voor een visie die je hebt van de manier waarop dingen zouden moeten zijn.

Wanneer gekoppeld aan De Kluizenaar kaart, is uw isolement veroorzaakt u om het contact te verliezen met de leuke dingen over ons dagelijks bestaan. In combinatie met De opgehangen man heeft uw behoefte om de controle te hebben mensen van u vervreemd en moet u uw onderneming helemaal alleen runnen.

De Maan is een goede kaart om te hebben in een lezing met Het Rad van Fortuin, omdat het bevestigt dat uw verlies van contact met de werkelijkheid eigenlijk uw begrip is van waar de wereld naartoe gaat en dat u daar al bent. Het ding dat je leuk vindt en dat vandaag voor iedereen vreemd lijkt, zal over zes jaar de norm zijn. Evenzo levert De Chariot een opwekkende overwinning op uw visie van de manier waarop dingen zouden kunnen zijn.

Wanneer ze samengaan met De Magiër of De Duivel, dan zijn er manipulatieve of destructieve mensen in uw leven die misbruik van u maken zonder dat u zich realiseert welke prijs u uiteindelijk zult moeten betalen voor de omgang met hen.

De Maankaart wordt in het deck omringd door kaart nummer 17, De Ster, en kaart nummer 19, De Zon. Als een van deze kaarten in je lezing met De Maan verschijnt, zal je hogere bewustzijn een waardevol inzicht geven voor je verdere reis en voor de mensen om je heen.

Andere artikelen over tarotkaarten in de Grote Arcana