Benieuwd naar wat de kaarten over u zeggen?

De magiër tarotkaart

Wanneer de gelegenheid zich voordoet om je beste talenten te gebruiken, zal je prestatie als magie overkomen voor de mensen om je heen. Wanneer u een plan hebt en dit tot in de perfectie uitvoert en snel uw doel bereikt, zullen de mensen geschokt zijn. Uw prestaties zullen voor u gewoon lijken, alsof ze zonder meer hadden moeten gebeuren, maar anderen zullen kijken naar wat u doet alsof het een nieuwe vorm van magie is. Al deze omstandigheden roepen de kaart van de Magiër uit het Tarot deck op. Dit is de kaart van dingen laten gebeuren, de controle hebben, krijgen wat je wilt omdat je weet hoe je het moet verdienen ... en indruk maken op iedereen terwijl je doet wat je van nature doet.

Onder een gouden hemel en omgeven door weelderige, bloemrijke vegetatie staat een geklede man voor ons, achter een taillehoge houten tafel. Op de tafel liggen een zwaard, een beker, een pentagram dat plat als een bord ligt en een houten wandelstok, ook wel staf genoemd. Dit zijn de vier kleuren van de Tarot en zij verschijnen hier zoals zij dat doen op de genummerde kaarten van de Kleine Arcana van de Tarot. De man heft zijn rechterhand op. Hij houdt een kleine witte staven vast. Boven zijn hoofd zweeft een lemniscaat (voorgesteld als ∞), het symbool voor oneindigheid.

De Magiër wordt hier afgebeeld op het moment dat hij zijn toverspreuk uitspreekt. De staven in zijn hand is zo hoog mogelijk boven zijn hoofd verheven en boven zijn hoofd onderstreept de lemniscaat dat de mogelijkheden in dit alles dat voor hem ligt oneindig zijn. De tafel vertegenwoordigt het binnenbrengen van onze eigen constructies en geloofssystemen in de natuurlijke wereld. We veranderen het universum waarin we leven met onze percepties. Dat alle kleuren van de Tarot vertegenwoordigd zijn, geeft aan dat de Magiër de macht en de controle heeft over deze dingen. Bekers vertegenwoordigen emoties, staven geven creativiteit aan, pentakels zijn geld en zaken van het materiële vlak, terwijl zwaarden het cerebrale gebied van menselijke activiteit vertegenwoordigen en de verbale uitingen die in dat gebied worden geïnspireerd. De Magiër heeft het domein over deze gebieden van je leven en spreekt een spreuk uit om ze te beïnvloeden. Dit is de kaart die het ultieme niveau van controle over je leven en de gebeurtenissen erin aangeeft. Deze magiër neemt verantwoordelijkheid voor wie hij is en wat hij kan doen; de voorwerpen die de vier Tarotkleuren vertegenwoordigen liggen op tafel, hij staat alleen, niets is verborgen. De magie zit in zijn opperste vertrouwen over de dingen in zijn domein waarvan hij weet dat hij ze kan beheersen. De Magiër is de Tarot kaart van echt en open zijn, en transparant in alle interpersoonlijke transacties. Dit is de kaart van het laten gebeuren, omdat je in praktijk brengt wat je predikt. De Magiër is het complete pakket.

Betekenis in Verleden, Heden en Toekomstige Posities

Uw Tarot lezing is een onderzoek naar het patroon van kaarten die uit het deck gedeeld zijn. Dit patroon wordt een Tarotspreiding genoemd. Het patroon heeft posities voor je verleden, je heden en je toekomst. Waar een specifieke kaart terechtkomt, verandert de focus van die kaart om betekenis te dragen met betrekking tot die tijd van je leven.

In de positie voor het verleden onderstreept De Magiër een golf van het tonen van je talenten en het ver schoppen in de wereld op basis van prestaties. Misschien rust je nu comfortabel op een fundament dat in die tijd is gelegd. Of misschien mis je de dagen dat je alles schijnbaar met een knip van je vingers voor elkaar kreeg.

In de huidige positie geeft deze kaart de urgentie aan van een situatie die je moet aangrijpen om er je voordeel mee te doen. In deze positie geeft De Magiër aan dat je Het vermogen om jezelf te zijn en indruk te maken op de juiste persoon of personen kan een grote invloed hebben op de richting die je leven neemt. De Magiër in de huidige positie is een metafoor voor je vrije wil en geluk die samenkomen in een zeldzame kans om ver vooruit te komen in je leven. Als deze kaart in deze positie is, neem dan je grote sprong voorwaarts.

In de toekomstige positie is De Magiër een kaart van verbazingwekkende potentie. Dit is een indicatie dat je wensen worden vervuld omdat je de tijd neemt om alles te verdienen wat je wilt. De Magiër staat voor het manifesteren van je verlangens en visioenen. In de toekomst zal komen wat je wilt als je de nodige actie onderneemt. Je hoeft er niet langer van te dromen dat je het bent; je bent precies geworden wie en wat je wilde zijn.

Kaartencombinaties

De Tarot-spreiding is geen reeks geïsoleerde kaarten; de aanwezigheid van elke kaart beïnvloedt de andere. Alle kaarten zingen samen in uw lezing, en het is een unieke melodie, harmoniseren alleen voor jou.

Wanneer De Magiër kaart wordt vergezeld in een lezing door De Zon, uw drive om een groot doel te bereiken krijgt een grote hoeveelheid energie, maar zelfzuchtige neigingen en zelfabsorptie kan naar voren komen. Wanneer De Maan kaart in dezelfde lezing zit als De Magiër, verblindt je emotionele verlangen om te krijgen wat je wilt je voor alles wat je al hebt. Je kunt alles verliezen om een specifiek doel te bereiken, of het nu een geliefde of een carrière promotie is, het maakt niet uit; het zal je veel kosten.

De Dwaas is een kaart die de Magiër prachtig aanvult. Je talenten komen goed van pas als je het minst bezig bent om vooruit te komen. Het gebrek aan Verlangen creëert een vertrouwen in vrienden en vreemden en al snel helpen veel mensen je om doelen te bereiken die je je nooit had voorgesteld na te streven. Temperance is een geweldige kaart om bij de Magiër te hebben, omdat je onbaatzuchtig zult werken om anderen te helpen hun doelen te bereiken. Het enige probleem kan zijn dat zo'n enthousiasme om anderen te helpen je niet in staat stelt om jezelf te helpen, ondanks een overvloed aan talent en connecties.

De Drie van Wijzen tarotkaart is een andere gunstige kaart om te hebben in uw Tarot lezing samen met De Magiër. Dit is de kaart van mogelijkheden die zich in jouw voordeel voordoen in het universum. De Magiër heeft een staf op de tafel voor hem en houdt een kleine staf in zijn hand om zijn spreuk uit te spreken. De Drie van staven zet deze reeks voort; daarom is deze kaartcombinatie zo'n goede indicator van komend succes van uw huidige project als de Tarot te bieden heeft.

Andere artikelen over Tarotkaarten in de Grote Arcana