Opzoek naar spirituele verlichting?

Uw leven vernieuwen na de dood van een geliefde

De dood van een dierbare kan worden ervaren als een onoverkomelijk verlies en voor sommigen kan het verdriet ondraaglijk zijn en lang aanhouden. Iedereen die een ouder, echtgenoot, kind of goede vriend heeft verloren, kent het intense gevoel van verlies en de emotionele pijn die een natuurlijk onderdeel zijn van het rouwproces. In de eerste plaats mis je de persoon die zoveel heeft bijgedragen aan je leven en in het geval van een ouder, de persoon die je het leven zelf heeft gegeven. Sterker nog, de term rouw betekent "door de dood van iemand beroofd worden". Het kan enige tijd duren om de eerste fasen van het rouwproces te doorlopen, zoals de eerste schok, verdoofdheid, verdriet, de nodige tranen en gevoelens van wanhoop. Met tijd en geduld neemt het aanvankelijke verdriet af en met deze oplossing komt een kans op een diepere genezing. De overgang van een dierbare kan, naast het louter verwerken of het vinden van een gevoel van vrede, kansen bieden voor emotionele en psychologische genezing en spirituele groei.

Er is geen vaste formule om het rouwproces met gratie te doorlopen, maar deze spirituele sleutels kunnen precies diegene zijn die je nodig hebt om je rouwende hart te helpen verlichten en een moeilijke tijd om te zetten in een spiritueel zinvolle ervaring.

Het met eer en dankbaarheid gedenken

Herkennen hoezeer je geliefde heeft bijgedragen aan jouw geluk, zelfs door gewoon te zijn wie hij of zij was, eert de liefde die ze voor je hadden en de plaats die ze in je leven innamen. Door met dankbaarheid terug te denken, word je opnieuw gevuld met diezelfde ervaringen die je zo koesterde en die je misschien als vanzelfsprekend beschouwde. Door in een dagboek te schrijven hoe de persoon je inspireerde, je stimuleerde om te groeien, je leven vorm gaf en bijdroeg aan wie je bent, kun je pagina's vullen, maar belangrijker is dat het proces je hart met waardering zal vullen. Door dankbaarheid krijgt de relatie een nieuwe betekenis. Onthoud:

Vergeving maakt je hart vrij om opnieuw lief te hebben

De daad van vergeving is een mate van liefde die je zowel aan jezelf als aan de overleden ziel geeft. Echte vergeving bevrijdt je van de resterende pijn uit het verleden en bevrijdt hun ziel en de jouwe van elke last. Na de dood van een geliefde kan vergeving voor alles wat je niet hebt gezegd, niet hebt gedaan of niet hebt afgemaakt, schaamte en spijt verlichten. Door hen te vergeven voor hun tekortkomingen, voor de pijn die ze je hebben aangedaan en voor het feit dat ze je hebben verlaten, krijg je een gevoel van competitie.

Erken de tekenen dat hun geest voortleeft

De overgang van dit leven naar het volgende hoeft niet te worden gezien als iets ongrijpbaars. Meer dan alleen maar geloof hebben in het hiernamaals is de ervaring van overgave aan de voortdurende aanwezigheid van een dierbare in je leven in de vorm van een geest. De wind Het ruisen van de takken van een boom, een vlinder die boven je hoofd fladdert, of een droom waarin ze je troosten zijn allemaal tekenen van de voortdurende verbinding en communicatie tussen jullie zielen. Eer deze communicatie en weet dat je geliefde voortleeft en zich misschien heeft aangemeld om je te begeleiden.

Herken met de dood de wedergeboorte

Met de dood van een geliefde is je leven voor altijd veranderd. Het loslaten van de energieën die je bonden kan een transformatie in je bewustzijn teweegbrengen. Velen getuigen van ervaringen van transcendente aard, gekenmerkt door een verhoogd bewustzijn en een overvloed aan liefde uit een onzichtbare bron na het overlijden van een dierbare. Anderen ervaren openbaringen over zichzelf en diepe inzichten in de zin van het leven en het hiernamaals. Deze piekervaringen kunnen een tijd van spirituele opkomst en zelfrealisatie markeren, als ze als zodanig worden geclassificeerd en niet als perioden van verwarring worden gezien. Door je over te geven aan het proces kun je spiritueel ontwaken, herboren worden in een grotere definitie van jezelf en een nieuw betekenisvol hoofdstuk in je leven openen.

Laat ze gaan met liefde

Deze woorden van een onbekende auteur zijn zo waar: "Over een pijnlijke ervaring heen komen is net zoiets als een apenbrug overgaan. Je moet op een gegeven moment loslaten om verder te kunnen." Loslaten betekent niet vergeet je of ga je verder met je leven alsof hun heengaan weinig voor je betekent. Loslaten betekent dat je hen loslaat om jezelf te omarmen en het leven dat je voor de toekomst voor ogen hebt. Vanwege de zielsbinding kan loslaten ook inhouden dat je met hun ziel communiceert en hen vraagt jou los te laten, zodat zij verder kunnen gaan om hun reis naar huis te voltooien. Sommige zielen zullen het moeilijk vinden om diegenen los te laten voor wie zij zich verantwoordelijk voelden en kunnen in het astrale vlak blijven hangen en denken dat zij nodig zijn voor diegene van wie zij houden. Door hen los te laten, moedig je je dierbare aan hetzelfde te doen.

Dood kan je stam samenbrengen

Je dierbare stond waarschijnlijk centraal in het leven van anderen. Net als u, rouwen andere familieleden en vrienden op hun eigen manier. Soms verspreidt de stam zich na de begrafenis en in plaats van elkaar te blijven steunen, zoekt ieder zijn eigen manier om er mee om te gaan. Maar wat vaak waar is, is dat het leven van de overledene bedoeld was om anderen dieper te binden door een gemeenschappelijke draad. Uitreiken en samenkomen bevordert niet alleen kracht en steun, maar eert ook het leven van degene die je samenbracht.

Een overlijden omzetten in iets blijvends en zinvols

Er zijn talloze voorbeelden van mensen die de dood van een dierbare als inspiratie gebruikten om hun ervaring op creatieve wijze om te zetten in een zinvol geschenk om aan anderen te geven. Boeken en liederen, Websites met poëzie, forums voor de nabestaanden en organisaties die ter nagedachtenis aan iemand zijn opgericht, zijn allemaal voorbeelden van de zinvolle manieren waarop mensen hun creatieve impuls inzetten. Omgaan met de dood van iemand betekent alleen maar overleven. Maar iets blijvends creëren is je leven vernieuwen en iets zinvols en moois bijdragen ter nagedachtenis.

Andere artikelen over spiritualiteit door Ariadne Green