Opzoek naar spirituele verlichting?

Kritisch denken als een spirituele praktijk

Een spirituele ontwaken brengt je uit een cocon en in een geheel nieuwe wereld van verhelderende ervaringen. Je hart is ontwaakt en je ziel is herboren. De hemel lijkt toch niet zo ver weg. Met het ontwaken is er een onschuld over je en de wereld ziet er net zo onschuldig uit, op de een of andere manier minder gevaarlijk. Spirituele leraren zullen je vertellen dat je je geest moet blijven verruimen, je ego moet uitbannen en je moet laten meevoeren door de stromingen van een creatieve puls met oneindige mogelijkheden. Op die manier kun je verder ontwaken voor het wonder van jezelf. Maar op een gegeven moment moeten je voeten de grond raken om je ervaringen te integreren voordat je je weer kunt afbeulen om staten van hoger bewustzijn verder te verkennen.

Zinneloze gelukzaligheid is niet de ultieme staat van hoger bewustzijn. Liefde is dat wel. Toch storten drommen spirituele zoekers zich op meditatie- en bewustzijnsverruimende seminars en betalen honderden of zelfs duizenden dollars aan zelfbenoemde goeroes die spiritueel verlichtende ervaringen beloven. De geestverruimende ervaringen en bewustzijnsverruimende activiteiten kunnen een hypnotiserend effect hebben, waardoor velen de rede laten varen ten gunste van gelukzaligheid. In oktober 2009 bleek een dergelijk evenement in de hoge woestijn van Sedona, Arizona dodelijk te zijn. Zestig mensen werden opeengepropt in een slecht gebouwde zweethut en twee uur lang in een verstikkende hitte gezeten. Achttien personen werden in het ziekenhuis opgenomen en drie stierven aan een hitteberoerte. De tragische gebeurtenis kreeg veel publiciteit en de leider, James Arthur Ray, werd beschuldigd van drie aanklachten van doodslag voor wat velen beschouwen als hardvochtig en onverantwoordelijk gedrag. Uit de getuigenissen van de deelnemers bleek dat er duidelijke aanwijzingen waren dat de deelnemers geestelijk terrein verloren in plaats van het te winnen. Tijdens een oefening of "spel" speelde Ray de rol van God en droeg hij de deelnemers op om te doen alsof ze dood waren. Voor één deelnemer had het "spel" een toxisch effect waardoor ze in tranen uitbarstte. Toen haar werd gevraagd waarom ze niet was opgestaan en weggegaan, zei ze: "Ik wilde het spel niet verpesten voor alle anderen."

Alles wat blinkt is niet goud

Sommige New Age-leerstellingen, zoals "je kunt alles creëren wat je wenst, zonder beperkingen, gewoon door je gedachten op elkaar af te stemmen en het je voor te stellen", lijken te mooi om waar te zijn. En dat is ook zo. Gezond verstand, ervaring en het empirische bewijs zouden je moeten vertellen dat het universum op meer complexe en mysterieuze manieren werkt. Waarom houden New Age bewustzijnstypen dan zo koppig vast aan leerstellingen die niet kloppen wanneer ze getest worden? Sommigen volgen slechts de meute, anderen zijn persoonlijk overtuigd, en weer anderen worden getroost door een nieuw gevonden geloof. Maar de overgrote meerderheid gelooft, omdat het begrip glinstert.

Op het spirituele pad wordt "spiritueel goud" gedolven door middel van een lange en zelfs heroïsche reis naar het terrein van de ziel, waardoor het individu alchemistisch wordt getransformeerd, geherdefinieerd en verfijnd door middel van ontelbare testen. Het bewustzijn van de ingewijde breidt zich uit om het goddelijke aan te raken en het creatieve potentieel dat hij in zich draagt te realiseren. Het goud waarmee de ingewijde tevoorschijn komt is niet materieel van aard, maar is iets veel waardevollers - menselijkheid en verlichte wijsheid.

Laat je intuïtie leiden zonder de rede te verlaten

Naarmate je intuïtie scherper wordt en je ingevingen vaker waar blijken te zijn dan niet, zul je ertoe worden aangezet je helderziende oog steeds meer te gebruiken. Maar als je al je beslissingen volledig op de intuïtieve functie baseert, kun je met Alice in een konijnenhol terechtkomen en een theekransje met de gekke hoedenmaker gaan houden. Met andere woorden, je kunt een beetje gek worden en overkomen. Het in evenwicht brengen van de intuïtieve functie met de kritisch denkende en sensitieve functies is cruciaal voor het onderscheidingsproces.

Wat is kritisch denken?

Op het spirituele pad kritisch denken wordt vaak gelijkgesteld met oordelend, overdreven kritisch of negatief zijn, allemaal New Age taboes. Maar zoals Robert H. Ennis, auteur van The Cornell Critical Thinking Tests, het definieert: "Kritisch denken is redelijk, reflectief denken dat gericht is op het nemen van beslissingen over wat te geloven en te doen." Kritisch denken vereist heldere waarnemingen, analyse, inductief en deductief redeneren, interpretatie en evaluatie om het besluitvormingsproces te sturen.

Hier volgen enkele noodzakelijke componenten van het kritisch denkproces die kunnen worden toegepast bij het testen van spirituele leerstellingen:

 • Bedenk wat er gezegd wordt met een open geest terwijl je je bewust bent van alternatieve conclusies

  Laten we dit component eens toepassen op de "zogenaamde" universele wet van aantrekking, "gelijk trekt gelijk aan". Enkele alternatieve conclusies zouden kunnen zijn: "Tegenpolen trekken elkaar aan', 'complementen trekken elkaar aan', 'gelijken trekken soms gelijken aan' of 'gelijken trekken meer gelijken aan dan niet.'

 • Stel verhelderende vragen en probeer ze te beantwoorden

  Gebaseerd op hetzelfde principe als het onderwerp van onderzoek, stel je de vraag: Wat is per definitie een 'universele wet'? Het resultaat van een eenvoudige zoektocht met Google laat zien dat de term "universele wet" gewoonlijk wordt toegepast op de praktijk van het recht, met name recht en ethiek, en niet op de wetten van de natuur of de fysica. Daarom zou de theorie een verkeerde benaming kunnen zijn. Maar omwille van de overeenstemming kunnen we aanvaarden dat de term betrekking heeft op hoe het universum werkt. Vervolgens willen we misschien nagaan hoe de auteurs "gelijk trekt gelijk aan" definiëren. De meeste auteurs over dit onderwerp leggen uit dat je gedachten, emoties en daden een signaal uitzenden naar het universum dat een overeenkomstige ervaring manifesteert. Daarom trek je bijvoorbeeld gelijkgestemde mensen aan, omdat zij op dezelfde frequentie vibreren en hun gedachten, gevoelens en handelingen op de jouwe zijn afgestemd.

 • Overweeg de expertise en geloofwaardigheid van de bronnen

  Overweeg niet alleen hoeveel boeken een auteur heeft verkocht en hoe succesvol hij lijkt te zijn, maar onderzoek ook de achtergrond, de geloofsbrieven, het karakter, de methoden en de motivaties van een expert.

 • Identificeer en reflecteer op veronderstellingen, redenen en conclusies

  Welke veronderstellingen en conclusies kunnen worden getrokken over de teneur van het onderzoek? Kun je bijvoorbeeld concluderen, zoals velen doen, dat "gelijken trekken gelijken aan" analoog is aan "vogels van een veer komen samen" en "ellende houdt van gezelschap?" Kan het principe met zekerheid worden toegepast op ieders leven en elke omstandigheid zonder al te grote variatie in het resultaat? Hoe worden de verschillen verklaard? Afwijkingen en tegenstrijdigheden met de wet "gelijk trekt gelijk aan" worden bijvoorbeeld vaak op deze manier verklaard: Je bent je misschien niet bewust van het aantal negatieve gedachten en emoties die je het universum instuurt en die in tegenspraak zijn met wat je zou willen magnetiseren. Maar leidt bezorgdheid noodzakelijkerwijs tot tegenspoed? Zou er ook een andere spirituele wet in werking kunnen zijn, zoals de wet van karma?

 • Benieuwd naar de kwaliteit van het argument, de aanvaardbaarheid van de redenen, aannames en bewijzen

  Kunt u het argument volgen en begrijpen hoe de persoon tot de conclusies is gekomen? Hoe betrouwbaar zijn de feiten en redenen? Zijn er op basis van uw ervaringen en die van anderen te veel punten waarover u van mening verschilt om de stelling volmondig te omarmen?

  Zijn er bijvoorbeeld te veel momenten in uw leven waarop u met de stelling "gelijk trekt gelijk aan" mensen aantrok die in niets op u leken en situaties die toch niet over u en uw denken gingen?

  Een vriendin kwam bijvoorbeeld erg overstuur naar me toe omdat ze in één week drie keer een baby had gezien die zonder toezicht in een auto was achtergelaten. Ze vroeg zich af waarom ze scenario's over het in gevaar brengen van kinderen kreeg. In dit geval leek de wet "gelijk trekt gelijk aan" uitgesloten, want er was nooit een meer verantwoordelijke ouder geweest dan zij en haar moeder had haar ook niet verwaarloosd. Het bleek dat haar man als klein kind vaak zonder toezicht in de auto was achtergelaten door zijn alcoholistische moeder. De zich herhalende scenario's werden voorgesteld als een test waarbij zij de kinderen, inclusief haar man, moest redden. Zij was degene die hem het best kon helpen de pijn van het misbruik in zijn vroege jeugd onder ogen te zien en te helen. Het was haar karmische belofte om zijn evolutie te dienen en haar plicht om iets te doen aan een kind dat in gevaar was.

 • Hoe goed kunt u het standpunt of de theorie verdedigen?

  Als u na een zorgvuldige analyse tot de conclusie komt dat het principe misschien iets voor u is, probeer het dan aan iemand anders voor te leggen alsof het uw eigen idee is. Als u zonder veel discussie voldoende eigen bewijzen en voorbeelden kunt presenteren, kunt u overwegen om de overtuiging, althans gedeeltelijk, te omarmen.

Andere artikelen over spiritualiteit van Ariadne Green