Informatie over uw sterrenbeeld of horoscoop nodig?

Hoe werkt planetaire astrologie?

Als astrologen je toekomst in kaart brengen, voorspellen ze zowel goede als slechte tijden. Dit doen ze door te kijken naar de huidige stand van de planeten. Zoals de maan en de zon het pad van de dierenriem volgen, zo volgen de planeten dat ook, elk in hun eigen tempo. Elke interactie tussen planeten wordt een "aspect" genoemd.

Astrologie Aspecten: Actueel, Transitorisch en Nataal

Als planeten rond de oude cirkel van de dierenriem bewegen, verandert hun relatie tot de aarde van dag tot dag. Er zijn momenten waarop het effect dat ze op de aarde hebben harmonieus is vanwege de positie van een andere planeet terwijl deze over zijn pad beweegt. De real-time interactie van twee planeten wordt een "huidig aspect" genoemd, omdat wanneer dit aspect plaatsvindt, het op dit moment gebeurt. Harmonieuze planeetaspecten tussen twee planeten kunnen leiden tot plezierige tijdspannes tussen ons allen hier op onze thuisplaneet.

Het tweede type aspect wordt een "transitorisch aspect" genoemd. Dit is wanneer een planeet in positie komt met de locatie die een andere planeet had op de dag dat je werd geboren. De stand van de planeten op het moment van je geboorte wordt vastgelegd en berekend in je astrologiehoroscoop. Men gelooft dat de planeten, de onafhankelijke lichamen van het zonnestelsel, een effect op jou begonnen te hebben toen jij een onafhankelijk lichaam op aarde werd. De inprenting van deze planetaire locaties op jou op dit moment is jouw levenslange manier om het universum te accepteren zoals het zou moeten zijn. De aspecten tussen de planeten in je astrologiehoroscoop worden je "natale aspecten" genoemd."

Terwijl de planeten verder bewegen, hebben ze een wisselwerking met de vroegere locaties op je astrologiehoroscoop. Wanneer spanningen tussen de planeten de wereld ongunstig beïnvloeden, hebben de planeten vaak tegelijkertijd een harmonieuze wisselwerking met de planetaire locaties van jouw astrologiehoroscoop. Heb je je ooit geweldig gevoeld toen iedereen zich ellendig voelde? Hetzelfde kan omgekeerd gebeuren - het kan een perfecte dag zijn met harmonieuze planeetenergie aan de hemel boven je, maar sommige van de huidige planetenlocaties kunnen een nogal harde wisselwerking met je horoscoop hebben.

Harmonieuze Aspecten: Conjuncties, Rijen en Sextielen

Er zijn drie harmonische aspecten in de astrologie tussen planeten: de conjunctie, de driehoek en het sextiel.

Wanneer een planeet naar hetzelfde deel van de dierenriem beweegt als een andere planeet, wordt dit een conjunctie genoemd. Hoewel deze planeten honderdduizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn, lijken ze op dezelfde plek van de dierenriem samen te komen als je ze vanaf de aarde bekijkt en hebben ze dus een effect op ons hier. Een zonsverduistering is het beste voorbeeld van een conjunctie; de Zon en de Maan staan vanaf de aarde gezien samen aan de hemel.

Een planeet nadert een sextiel aspekt wanneer hij twee dierenriemtekens van een ander punt in het zonnestelsel verwijderd is. Een sextiel is exact wanneer twee punten of objecten in de dierenriem 60° van elkaar verwijderd zijn. uit elkaar in de 360° cirkel. Elk jaar zul je een wonderlijk gevoel opmerken precies zestig dagen voor je verjaardag en zestig dagen na je verjaardag; dit is wanneer de Zon in een doorgaand sextiel aspect staat met de plaats van de Zon op je astrologiehoroscoop. Dit is de meest klassieke van de sextiele doorgangsaspecten.

Een driehoeksaspect is wanneer twee objecten of punten in de dierenriem precies 120° van elkaar verwijderd zijn. Een persoon die vier dierenriemtekens na jou geboren is, ongeacht het jaar, zal altijd een mogelijkheid tot zielsverwant zijn. Driehoeken komen voor tussen tekens die hetzelfde astrologisch element delen. Een nataal driehoek-aspect in je astrologiehoroscoop is de indicator van je persoonlijkheidssterkten.

Harmonische Aspecten per Planeet

Nu je de basis van de planetaire aspecten kent, lees hieronder over de verschillende harmonische aspecten van de planeten waar je astroloog naar kijkt om goede tijden te voorspellen of om de positieve eigenschappen in je persoonlijkheid te begrijpen.

 • Mercurius

  Wanneer Mercurius in een harmonieus huidig, transitorisch of nataal aspect staat, overwint gemak in communicatie al het andere. Informatie stroomt.

 • Venus

  Wanneer Venus in een harmonieuze stroom of doorgangsaspect staat, resoneert een uiting van liefde op een emotioneel niveau. Verbindingen worden gemaakt en verliefdheden worden gevormd. Natale harmonie met Venus in onze astrologische horoscoop vertegenwoordigt een goed uiterlijk of goede smaak in kleding en voedsel. Dit is een indicator van artistiek talent. De conjunctie van Venus en Mars in iemands geboortehoroscoop is de beste indicator van sexappeal en magnetische aantrekkingskracht.

 • Mars

  Wanneer Mars een actueel harmonisch aspect maakt, kan er plotseling lang gezochte actie plaatsvinden. Als hij een harmonieus transitorisch aspect met je horoscoop maakt, kom je eindelijk in beweging in een of ander aspect van je dagelijkse ritueel. Als Mars in een natale driehoek staat met een andere planeet, word je geboren met een extra dosis energie om hogerop te klimmen in het leven dan anderen.

 • Jupiter

  Wanneer Jupiter een conjunctie maakt van welke aard dan ook, treedt er geluk op. Jupiter in een conjunctie levert loterijwinst op en is het aspect waar astrologen naar kijken als ze je aanraden om een Vegas-vakantie te nemen. Jupiter in een drie- of sextiel geeft succes aan zoals weinig andere planetaire interacties.

 • Saturnus

  Saturnus is de meest strenge en verbiedende planeet. Als hij betrokken is bij een huidige conjunctie, wordt het rustiger en is focus aan de orde van de dag. Saturnus drie- en sextielen van alle soorten duiden op ernst, grenzen en stilte. Wanneer Saturnus betrokken is bij een conjunctie, is de krachtigste kracht in de hele astrologie aan het werk. Saturnus conjuncties zijn momenten van totale bevrijding die je in staat stellen om structuren uit het verleden weg te gooien en opnieuw te beginnen. De krachtigste van alle Saturnus conjuncties is wanneer Saturnus conjunct zijn eigen locatie in uw astrologiehoroscoop. Deze is de legendarische terugkeer van Saturnus. Dit is de ultieme kans om je toekomst te herschrijven en je vrije wil uit te oefenen om drastische, complete veranderingen door te voeren ten gunste van jezelf en de mensen om je heen.

 • Uranus

  De planeet Uranus is een kracht van chaos in het zonnestelsel. Wanneer hij betrokken is bij een harmonieus aspect, breken structuren op een heilzame manier af. De Berlijnse muur stortte in toen Uranus in conjunctie met Neptunus kwam. De vrouwenemancipatie en de revolutie van zelfexpressie vonden plaats in de jaren 1960 toen Uranus conjunct stond met Pluto.

 • Neptunus

  De planeet Neptunus is het centrum van idealisme en illusie in het zonnestelsel. Harmonieuze aspecten waarbij deze planeet betrokken is, leiden vaak tot nieuwe manieren van denken die rechtstreeks uit onze verbeelding voortkomen. Actuele en voorbijgaande aspecten kunnen jaren duren. In de loop van de geschiedenis hebben veel grote mensen een periode in hun leven gekend waarin zij zich terugtrokken uit de maatschappij en hun gewone wereld. Terugkijkend is het onvermijdelijk dat Neptunus een harmonisch transitorisch aspect maakte met een of andere belangrijke planeetlocatie in de astrologische horoscoop van die persoon.

 • Pluto

  De planeet die het verst weg staat is Pluto, en ja, astrologen beschouwen Pluto nog steeds als een planeet. Dit is de planeet van de transformatie. Overal waar Pluto een harmonieus aspect maakt, vindt er een verschuiving plaats; naar de plaats waar deze verschuiving je brengt, keer je nooit meer terug naar de plaats waar je vandaan kwam of naar de persoon die je ooit was. Pluto beweegt door de dierenriem in een langzaam tempo. De verandering die hij teweegbrengt duurt even, maar je bent je voortdurend aan het ontdoen van het oude, terwijl je de nieuwe jij wordt. In een periode van drie jaar, ongeveer de duur van een Pluto aspect, ontmoeten veel vrouwen een man, trouwen met hem en krijgen een kind. Je zult een harmonieus Pluto aspect actief vinden in de astrologiehoroscoop van dit meisje terwijl ze transformeert en nooit meer dezelfde is.

De harmonie die door planetaire aspecten wordt gecreëerd is wat het enthousiasme voor het leven en de uitingen van liefde die we allemaal delen creëert. Wanneer planeten op een harmonieuze manier op elkaar inwerken, worden we eraan herinnerd dat het een prachtige wereld is.

Andere inleidende artikelen over astrologie