Benieuwd naar wat de kaarten over u zeggen?

De kronkelige weg spreiding: een tarot lezing onthult rosalinda's weg vooruit, en helpt haar de juiste splitsing te kiezen.

Vaak in het leven komen we op een kruispunt. We hebben een redelijk idee wat we willen bereiken en een best-case scenario voor hoe we willen dat de gebeurtenissen in ons voordeel uitpakken - of het nu gaat om een nieuwe carrière of een ontluikende romance - maar we worden geconfronteerd met het maken van onbekende beslissingen over de beste manier om verder te gaan om onze doelen te bereiken. De Kronkelend Pad tarotspreuk biedt een zeer bruikbare methode om de voors en tegens van dergelijke opties te belichten en uiteindelijk het pad te verlichten om je bewust te maken van ongeziene complicaties of gevaren die onverwachts onderweg kunnen opduiken.

Een verhaal van twee mannen

Toen ik met Rosalinda sprak, bevond ze zich precies op zo'n keerpunt. Op haar 35e had ze een goede reputatie als freelance fotografe en kon ze er altijd op rekenen dat ze haar werk zo afleverde dat het aan de verwachtingen van haar klanten voldeed of die zelfs overtrof. Ze aanvaardde vaak opdrachten in het buitenland, en kon zo nodig in een mum van tijd vertrekken. Zij hield van reizen en het ongewone ervaren, maar in haar hart was zij een "seriële monogamist", zoals zij het zelf omschreef. Rosalinda had een reeks langdurige romances opgebouwd die tot op dat moment aan haar fysieke en emotionele behoeften hadden voldaan, maar nu, met haar biologische klok die steeds luider tikte, voelde ze dat ze klaar was voor een diepere, meer langdurige verbintenis. "Ik wil een gezin," vertelde ze me.

Op dat moment had Rosalinda terloops verkering met twee mannen: Stan, een muzikant en soms restaurantkok, die ze omschreef als "knap, vurig, gepassioneerd, maar een beetje in zichzelf gekeerd", en Mason, redacteur van de plaatselijke krant, die "meelevend, grappig, en redelijk goed geaard, maar misschien een beetje saai."

Beide mannen leken bereid om hun relatie naar een hoger niveau te tillen, maar omdat Rosalinda wist dat ze voor de ene of de andere potentiële partner moest kiezen, maakte ze zich zorgen. Rosalinda's dilemma was dat ze, hoezeer ze ook verlangde naar de stabiliteit van een toegewijd partnerschap, bang was om daarvoor passie op te offeren. Ze vroeg zich af of Stan zich zou kunnen settelen, of dat ze warmere gevoelens voor Mason zou kunnen opwekken. Uiteindelijk onthulden de kaarten dat Rosalinda's keuze niet zozeer twee mannen betrof, maar meer het in het reine komen met haar eigen tegenstrijdige verlangens.

De lezing

Onderste rij links: Koningin van Zwaarden

De kaart op deze positie vertegenwoordigt de eerste beslissing die je moet nemen als je het pad naar je gewenste doel bewandelt. De Koningin van Zwaarden zit op een ingewikkeld gebeeldhouwde troon van steen. Ze is gekleed in somber grijs, met slechts een zweem van hetzelfde blauw als de lucht; een wolkenbank wervelt om haar heen, alsof ze de storm oproept of tot bedaren brengt. Deze kaart spreekt van een culminatie van gebeurtenissen; het einde van een cyclus en het begin van iets nieuws. Alle beslissingen die Rosalinda in het verleden heeft genomen zijn verweven met de realiteit van dit beslissende moment. Haar volgende keuze, als het een weloverwogen keuze moet zijn, moet gebaseerd zijn op dingen die ze geleerd heeft van acties uit het verleden, in plaats van op de verleidelijke verlokkingen van een mogelijke toekomst.

Middenrij links: De Geliefden

De kaart op deze positie staat voor bedrieglijke omwegen die je kunt tegenkomen en die je kunnen afhouden van het bereiken van je doel. Het spreekt voor zich dat deze kaart passie en vleselijk verlangen betekent. Afgebeeld zijn Adam en Eva, daarachter de boom der kennis met zijn inwonende slang, en de vlammen van het verderf; daarboven een schitterende engel, en de warme stralende zon. Het is het moment van de beslissing. Een hap van die appel nemen en alle menselijke zwakheden die daaruit voortvloeien op je nemen, of ongerept en onwetend blijven, maar niet in de echte wereld leven. Beide keuzes hebben hun gevolgen. Voor Rosalinda zag ik geen keuze tussen Stan en Mason, maar eerder haar onwil om haar honger naar de wilde, opwindende en zorgeloze levensstijl die ze tot dan toe had geleefd, los te laten.

Middenste rij rechts: Koning van Tovertanden

De kaart op deze positie staat voor de tweede beslissing die je moet nemen als je in de richting gaat van datgene wat je verlangt. De knappe en standvastige Koning van Tovertanden is een man met diepe wortels. Hij is zorgzaam en meelevend, en heeft de middelen om een koninkrijk op te bouwen van zijn eigen harde werk en de vruchtbare grond die onder zijn voeten ligt. Voor mij was het duidelijk dat deze kaart Mason voorstelde. Stan had misschien een flitsende persoonlijkheid, maar uiteindelijk was het Mason die het juiste in zich had... natuurlijk moest Rosalinda dat zelf nog leren inzien. "Heb je ooit de film "While You Were Sleeping" gezien?" vroeg ik. Rosalinda vertelde me dat ze die gezien had. "Oké, denk aan jezelf als Sandra Bullock. Stan is het personage van Peter Gallagher, en ik ben nogal dat Mason, of iemand die erg op hem lijkt, Bill Pullman is."

Onderste rij rechts: Zeven van Bekers

De kaart op deze positie vertegenwoordigt een andere valse omweg die u kan afleiden van het bereiken van uw doel. De Zeven Bekers is een kaart die duidt op keuzes met gevolgen die variëren van dubieus tot gevaarlijk, en toch zijn ze zo verleidelijk. We zien een figuur die de vraagsteller voorstelt met uitgestrekte hand naar een mystieke wolk die voor hem is verschenen. De bekers zijn gevuld met verschillende verleidingen. Wanneer deze kaart in een lezing verschijnt, suggereert ze vaak dat je weliswaar naar volwassenheid verlangt, maar dat je misschien nog niet klaar bent om de onvolwassenheid van de jeugd los te laten.

Voor Rosalinda betekende dit dat ze nog steeds bereid was plezier en opwinding toe te staan om het nastreven van een gezonde, langdurige relatie te overschaduwen. Mason kon wel of niet de man blijken te zijn die ze zocht, maar als ze wilde trouwen en kinderen wilde krijgen, was Rosalinda's keuze niet tussen twee huwelijkskandidaten, maar tussen verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen lot, of een zorgelozer bestaan blijven leiden.

Top rechterkaart: Drie van Wijzentand

De kaart op deze positie vertegenwoordigt de waarschijnlijke uitkomst als je acht slaat op de boodschappen die de kaarten hebben uitgezonden met betrekking tot je vraag. Hier staat een eenzame figuur, die ook de vraagsteller voorstelt, op de top van een heuvel bij de kust en kijkt uit over de oceaan waar schepen de haven binnenvaren. De staven staan voor zijn gedachten en daden, en de schepen voor datgene wat hij de zee in heeft gestuurd. wereld die nu naar hem terugkeren. "Het is een positieve kaart," zei ik tegen Rosalinda. "Maar de verandering zal bij jou moeten beginnen. Het is als dat oude gezegde: 'Wat je zaait, zul je oogsten. Rosalinda had alle kans om de toekomst te bereiken die ze wenste, maar ze moest bereid zijn om de rol te begrijpen die ze hoopte op zich te nemen, en de verantwoordelijkheden die daarbij hoorden. "Het is als de keuze tussen vuurwerk en een ouderwets haardvuur,' legde ik uit. "We houden allemaal van de spanning van vuurwerk, maar een haardvuur is duurzaam en troostend. Het vergt veel werk om het aan de gang te houden, maar als je passie nodig hebt, kun je altijd wat extra aanmaakhout bij het vuur gooien."

Zit u klem tussen twee geliefden en kunt u maar niet beslissen waar het ware geluk ligt? Als je je niet wilt branden, laat een KEEN-adviseur je dan zien hoe je een liefdesrelatie ontbrandt die echt laatst.