Opzoek naar spirituele verlichting?

Praten met de doden

Doorheen de geschiedenis hebben mensen relaties onderhouden met de doden. Omdat we ons herinneren en weten dat onze zielen deze levende wereld overstijgen, hebben we de doden en hun wijsheid altijd bij ons gehouden. De oude Egyptenaren hielden graven die zij ontwierpen als permanente woningen voor hun geliefde overledenen en de voorouders die hen voorgingen.

Familie-altaren en verering van voorouders is een eeuwenoude traditie die weeft in tradities over de hele wereld. Als mens in de moderne wereld heb je misschien vragen over de doden. Misschien heb je een geliefde grootouder die is overgegaan naar het volgende niveau van bestaan aan je elleboog tijdens een moeilijke situatie. Gelukkig heb je de mogelijkheid om met de Doden te praten, voor hun wijze inzicht in je eigen leven, en inspiratie over hoe je verder kunt.

Dromen

      Een aloude methode om met de Doden te communiceren is via onze dromen. Dit is de meest directe weg naar de geestenwereld voor degenen onder ons die nog in de materiële wereld leven. In je dromen kunnen de doden tot je komen met boodschappen, inzichten en vaak, als je goed oplet, oplossingen voor levensproblemen.

Vaak bezoeken de doden de levenden direct na hun overlijden. In de dagen en weken na de dood heeft de geest nog veel banden met de wereld van de levenden. Vaak reizen pas overleden mensen naar degenen aan wie zij gehecht zijn en verschijnen zij als ongewoon solide en echte verschijningen voor levende dromers. Deze bezoeken zijn vaak een manier voor de Doden om afscheid te nemen van degenen die nog op het materiële vlak zijn, zodat zij kunnen loslaten en toegang krijgen tot de geestenwereld. Deze bezoeken worden vaak intens gevoeld, en zijn vaak zeer troostend voor de levenden.

Traditionele Methoden: Ouija-borden, mediums, séances

In het Westen vindt het praten met de doden voornamelijk plaats binnen de occulte traditie. Aloude methoden zijn onder meer het werken met een Ouija-bord, het bezoeken van een medium en het bijwonen van seances. Al deze methoden hebben een parallelle, zij het geheime (of occulte) geschiedenis samen met de westerse spirituele tradities van het Christendom en het Jodendom.

Het zijn methoden om met de Doden te communiceren, die dateren van vóór de bekering van Europa tot het Christendom en die in stand werden gehouden door moedige mensen wier leven letterlijk op het spel stond om deze praktijken voort te zetten. Natuurlijk zijn we nu, in de hedendaagse wereld, vrij om deze traditionele systemen te raadplegen om deel te nemen en te profiteren van de wijsheid van de Doden.

Jouw intuïtie: Aanvoelen wat de Doden zeggen

Velen hebben gemeld dat ze een aanwezigheid naast zich voelen, dat ze de essentie van een persoon herkennen, terwijl er geen fysiek lichaam in de buurt is. Dit is vaak troostend, en als je luistert naar wat de aanwezigheid zegt, zul je vaak merken dat het wijze raad is. Veel kinderen praten zonder zelfbewustzijn met een "onzichtbare vriend". Ze krijgen gezelschap en een publiek voor hun eigen gedachten. Als mensen zijn we ontworpen om te hunkeren naar gezelschap, leiding en wijsheid van anderen. Wij zijn sociale dieren. Het is dan ook logisch dat de Doden, die ons bestaan gadeslaan, zich gedwongen voelen om te communiceren als zij iets te bieden hebben.

Als je een dode geest wilt aanmoedigen om met jou in gesprek te gaan, begin dan met het zorgvuldig observeren van je omgeving. Heb je sensaties die verband houden met een andere persoon als er niemand in de buurt is? Heb je plotseling een gevoel van gezelschap, zelfs als je alleen bent? Als dat zo is, zou je in het gezelschap kunnen zijn van een geest die je al dan niet kent. Als je een gesprek begint wanneer je alleen bent, hardop gesproken, of gewoon met je gedachten, heb je het gevoel dat iemand je communicatie heeft ontvangen? Als u in contact komt met uw eigen omgeving en uw intuïtie en gevoelens zorgvuldig observeert, bereidt u zich voor om open te staan voor wat de Doden te zeggen hebben.

Uw dierbaren

Denk aan iemand die belangrijk voor u was en die enige tijd geleden is overleden. Misschien hebt u een grootmoeder verloren die voor haar dood in slechte gezondheid verkeerde. Het is mogelijk dat, als u openstond en oplette, zij u bezocht vlak na haar dood. En hoewel ze ernstig ziek was geweest, was ze sprankelend en "levend" tijdens haar bezoek. Je kon haar aanwezigheid voelen en haar stem horen die je vertelde hoe geweldig alles is. Ze straalde puur geluk en liefde uit.

Een visitatie kan plaatsvinden terwijl we wakker zijn en in onze dromen. En je kunt af en toe de aanwezigheid voelen van je dierbare en overledene. Velen van ons hebben een geliefde grootouder, tante, oom of ouder die we gezelschap houden lang nadat ze zijn overleden. We kunnen ook bezoek krijgen van een vriend, klasgenoot of collega die plotseling en onverwacht overlijdt. De persoon kan bijna massief lijken, zal vaak praten over weggaan en dat alles wat er gebeurt goed is. De doden zien meer dan wij, en ze zijn net zo gul met hun wijsheid en hun liefde als wij hen toestaan te zijn.

Historische figuren

Heb je je ooit gedwongen gevoeld een historisch figuur te onderzoeken, en je toen afgevraagd hoe jouw psyche en die van hen op elkaar zouden inwerken? Hebt u ooit in uw verbeelding gesprekken gevoerd met Gandhi, Lincoln of Martin Luther King? Velen zijn ervan overtuigd dat het lezen over grote mensen hen levend houdt in ons geheugen, wat hun geesten uitnodigt tot interactie met ons. Dat gesprek dat je hebt gehad met Amy Winehouse? Het zou zomaar eens Amy kunnen zijn! Artikelen