Wilt u met een medium of paragnost praten?

Divinus: een meelevende gids voor het realiseren van je eigen goddelijke plan

"We zijn allemaal spirituele wezens. We zitten allemaal in een ascensieproces, of we het nu weten of niet. We hebben allemaal problemen, en het doel is om die problemen op te lossen en onze gaven te erkennen... en onze gaven met anderen te delen. We hebben allemaal een spiritueel doel en een plan voor ons verblijf op aarde."

Psychisch adviseur en astroloog Divinus heeft een meelevende, nuchtere benadering om zijn cliënten te helpen hun goddelijke plan duidelijker te zien. Maar zijn eigen plan was niet vanaf het begin duidelijk. Hij groeide op in een middenklasse marinegezin en beleefde een vrij typische opvoeding, met één uitzondering: Hij was al vroeg gefascineerd door trance-channelingwerken van esoterische grootheden als Edgar Cayce.

Reis naar Verlichting

Divinus was een man met een linkerbrein en studeerde af als ingenieur, maar zijn liefde voor logica en analyse leidde tot een interesse in astrologie. Maar pas toen hij zijn vrouw ontmoette, leerde hij hoe een mens een ander echt kan helpen om zijn goddelijke plan en potentieel te ontsluiten. Met haar leerde hij zijn intuïtie, luistervaardigheid en compassie te openen.

"[Mijn vrouw] hielp me de vrouwelijke en godinnenenergie te faciliteren - het heeft mijn leven gewoon totaal veranderd. Het ging om een uitvergroot proces van wat ik graag met mijn cliënten doe. Ik had mijn linkerhersenhelft zo sterk ontwikkeld dat ik een aantal blokkades had. Het was pijnlijk om vorige levens te herinneren, maar het zou leiden tot heling en het loslaten van de blokkades die ik had. Het opende mijn intuïtieve en meelevende kant die me in staat stelde om een adviseur te zijn zoals ik nu ben."

Het pad van je leven vinden

Een lezer van Keen sinds 2000, gebruikt Divinus nu graag zijn gaven om zijn cliënten te helpen zich te openen voor hun eigen gaven, en hun vermogen om hun eigen informatie van spirit te vinden. Hij gelooft dat, hoewel we contracten sluiten voordat we incarneren en een plan hebben dat we willen verkennen, het vermogen om onze vrije wil uit te oefenen kan betekenen dat we omwegen hebben op dat levenspad. Cliënten komen met uitdagingen, verwarring en de behoefte aan begeleiding; Divinus stelt hen in staat hun eigen antwoorden te vinden door vertrouwen op te bouwen en hen te helpen hun energieveld te openen.

"Ik wil voor hen als katalysator fungeren om zelf informatie te vinden en keuzes te maken."

Het ontvouwen van je eigen levensplan wordt door jou gestuurd. Hoewel we ons de keuzes die we voor onze incarnatie maakten meestal niet herinneren, waren het wel onze keuzes. Spirit kan ons helpen in de vorm van gidsen, inzichten, of hulp van paragnosten of astrologen, maar uiteindelijk is het aan ons om te ontdekken hoe onze gaven en ons doel tot uitdrukking komen.

Gebruik van hulpmiddelen om de weg te wijzen

Divinus gelooft ook dat elk intuïtief hulpmiddel nuttig kan zijn bij het uitstippelen van de routekaart van het leven van een cliënt. Astrologie, helderziendheid, kaarten, of andere intuïtieve begeleiding kunnen allemaal een rol spelen bij het ontdekken van iemands pad.

"Hoe komen we van A naar B? Ik help mijn cliënten naar hun volgende stap. We proberen niet alles in één keer op te lossen. Het gaat erom de genezing van de cliënt te vergemakkelijken. Het leven is een combinatie van lotsbestemming en vrije wil. Ik probeer ze inzicht te geven. "

Divinus is altijd blij als hij een cliënt informatie kan geven die weerklank vindt. Zijn belangrijkste doel is om cliënten te helpen helderheid te krijgen, hun trilling te verhogen en blokkades en problemen op te ruimen.

"Het aanboren van een hogere trillingsenergie van liefde en genezing zal ons helpen ons beter te voelen en duidelijker te zien wat onze volgende stap op onze routekaart is."

Neem je eigen stappen

Het is volgens Divinus van cruciaal belang dat cliënten hun eigen relatie met hun intuïtie en leiding ontwikkelen. Hij adviseert mensen om een relatie op te bouwen met hun spirituele gidsen, en om begeleiding te vragen en op tekenen te letten. Hij beweert dat het nooit te laat is om intuïtieve vermogens of een relatie met geesten te ontwikkelen. Dit is een heel individueel proces, en er is geen "juiste" manier om het te doen.

Voor het beste resultaat met cliënten benadrukt Divinus dat het belangrijk is dat de cliënt hem vertrouwt. Hij luistert en stemt zich af op de energie van iemands stem aan de telefoon. Daarom, zegt Divinus, moeten mensen zich openstellen en authentiek zijn als ze met een adviseur werken. Het is veel moeilijker om toegang te krijgen tot informatie voor mensen die gesloten of achterdochtig zijn. Dat komt omdat intuïtieve lezingen een dialoog zijn waarin de klant een deelnemer is, niet alleen een ontvanger.

"Hoe kan ik deze persoon het meest helpen? Dat is altijd mijn belangrijkste zorg met mijn cliënten. Ik wil dat anderen zich beter voelen en stappen zetten om hun beste zelf te bereiken. Een verlichte keuze is de sleutel."

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over uw persoonlijke pad, kunt u vandaag nog contact opnemen met Divinus of een andere adviseur op Keen.