Opzoek naar spirituele verlichting?

Spiritualiteit, uw moreel kompas

De morele manier van leven is een van de moeilijkste dingen die de mens onder ogen moet zien. Stressoren en problemen zoals problemen met de baas op het werk, problemen met geld, en problemen met de familie & het kamp; vriendschapskringen bombarderen ons voortdurend. We willen onszelf allemaal zien als morele en verantwoordelijke mensen die hard werken en zo goed mogelijk leven, maar zo nu en dan moeten we eens terugblikken op ons leven en ons morele kompas onder de loep nemen.

Zijn we van het padje geraakt? Missen we een punt en volgen we niet wat we weten dat juist is?

Mensen zijn zeer complexe wezens en we maken fouten. Vaak zorgen de instincten die we van nature hebben meegekregen voor problemen die tegen de moraal ingaan. Zo kan het gebeuren dat een vrouw die verslaafd is geraakt aan de emotionele toestand van een nieuwe relatie, de echtgenoot wil verlaten die haar jarenlang heeft bijgestaan en gesteund, om vrij te zijn om contacten te leggen met nieuwe mannen. Deze ontmoetingen mislukken steevast, zodat de vrouw alleen achterblijft zonder echtgenoot of minnaar. Dan is er de man wiens zucht naar geld zo sterk wordt dat het hem niet kan schelen of hij iemand pijn doet op zijn weg. En dan is er de verslaafde die van zijn familie steelt om drank en drugs te kopen.

Vaak kunnen onze problemen op subtielere niveaus doorwerken. Wrok en bitterheid kunnen zich jaren en jaren onder onze huid ophopen, waardoor we machteloos worden over een nieuwe instinctieve drang om te haten en punten te scoren tegen mensen die in werkelijkheid helemaal niet onze rivalen zijn.

Hoe dan ook Wat de situatie ook is, op een bepaald moment zal iemand zijn of haar pad willen veranderen door een oplossing te vinden om de moraal in het leven te herstellen. Wanneer mensen zoeken naar een oplossing om ons moreel kompas weer op het juiste spoor te krijgen, zoeken we vaak via vele verschillende methodes. Uiteindelijk komen we tot iets wat we ruwweg of losjes "spirituele" oplossingen kunnen noemen.

Soms leidt een gebrek aan diepgaand zoeken en analyseren van wat het probleem vormt ertoe dat we de spirituele kwestie waar het om gaat verkeerd begrijpen. Op andere momenten vinden we tijdens het zoeken naar een oplossing misschien de verkeerde en maken we het probleem mogelijk eerder erger dan beter. Dit is, helaas, vaak de menselijke manier om verandering en persoonlijke groei mogelijk te maken. Maar in veel gevallen zullen we, als we volharden in onze zoektocht, de juiste spirituele oplossing vinden voor de zeer reƫle morele kwestie die de kern van de zaak vormt.

Net als een amateur-metaaldetector die weet dat er metaal schuilt onder het zand op een strand en die het opgeeft na het doorzoeken van de eerste 1% van de hele kustlijn, geven degenen die een religieuze of spirituele oplossing zoeken het vaak te snel op. Weinigen begrijpen dat de weg naar een oplossing toewijding en doorzettingsvermogen vereist. Elke spirituele en religieuze denkschool heeft tientallen verschillende paden en houdingen. Het pad dat door een bepaalde religieuze gids wordt gepromoot, is misschien niet het pad dat de zoeker nodig heeft. Het is aan de zoeker om het juiste pad te vinden om te veranderen.

Spiritualiteit kan het middel zijn voor persoonlijke verandering en niet slechts het volgen van stereotypen of starre standpunten. Weet dat het pad van er verandering is en dat je zult moeten blijven zoeken om die te vinden en om de waarde van die verandering voor jezelf te vinden.

Gerelateerde artikelen