Opzoek naar spirituele verlichting?

Dans als een spirituele bezigheid

Terwijl je je beweegt op je pad naar vrede en verlichting, kun je je verhevener bezigheden in evenwicht brengen door ook evenveel aandacht te besteden aan het fysieke vlak van het bestaan. Veel van onze op geloof gebaseerde oefeningen vinden plaats buiten het rijk van de materiële wereld, maar in werkelijkheid brengen we elk moment van ons leven door in ons fysieke lichaam.

De meeste geloofssystemen leggen de nadruk op leringen als "Het lichaam is een tempel." Lichaamsbeweging en dieet worden in veel spirituele praktijken tot in detail voorgeschreven. Maar naast het onderhoud van het lichaam bestaan er ook uiteenlopende meningen over hoe ons fysieke zelf kan worden gebruikt in een plezierige oefening die de basisvreugden van het leven bevestigt.

Sommige religies verbieden dans uitdrukkelijk. Andere hebben een rigide code voor wat aanvaardbaar is als ritmische beweging. Als je echter je eigen pad van spirituele ontwikkeling volgt en de drang hebt om te dansen als een manier om je nieuwe bewustzijnsniveaus tot uitdrukking te brengen, hoef je alleen maar te leren hoe je de ervaring kunt maximaliseren.

Dansen opent je voor nieuwe ervaringen en verbindt je met andere mensen. Het geeft uitdrukking aan gevoelens en emoties en brengt ons in contact met universele energie. Het lichaam is een gedisciplineerde dienaar van het universum die de deugden van het volgen van een spiritueel pad verheerlijkt. Dus ga lekker dansen en wees één met de kosmos.

Historische connectie

Vele culturen hebben extreme vormen van dans die geassocieerd worden met hun spirituele bezigheden. Een groep in het 19e-eeuwse Amerika, de Shakers, geloofde niet in seksuele relaties tussen mensen. Zij kwamen bijeen voor een eredienst en voerden uitgebreide dansen uit, waarbij bijna gewelddadig werd geschud. De oefening was een proces van het wegnemen van seksuele spanningen in het fysieke lichaam, zodat de ziel dichter bij het goddelijke kon zijn. Hoe populair de sekte ook was, het feit dat geen van hun gelovigen seks had, betekende dat ze geen kinderen kregen en de groep ophield te bestaan.

Een paar eeuwen voor de Shakers vond het compleet tegenovergestelde wereldbeeld ook een danscomponent. In het oude Rome was Bacchus de god van de wijn en de feestvreugde. Tijdens dronkemansorgieën die ook als erediensten dienden, kronkelden naakte dansers dagenlang in wilde draaiingen, omdat het consumeren van genot door deze cultus als de hoogste vorm van spiritualiteit werd beschouwd.

In de islam worden monniken die voor een leven van armoede hebben gekozen, derwisjen genoemd. Om de ellende van deze wereld achter zich te laten, voeren zij ingewikkelde dansen uit, waarbij zij ronddraaien tot zij in een duizelingwekkende toestand terechtkomen en een bijna narcotische verbinding met het andere krijgen. Hoewel de wervelende derwisjen tegenwoordig meer geassocieerd worden met de Turkse toeristenindustrie, was het kerndoel van hun dans om dichter bij hun spirituele potentieel te komen.

In het heden

Vele spirituele leringen hebben een kerngeloof in dans. We kunnen van hun rituelen leren zonder dat we hun hele geloofssysteem hoeven aan te hangen. Het integreren van een waardering voor de mogelijkheden die inherent zijn aan de menselijke vorm is een manier om jezelf vooruit te helpen op een spiritueel pad. Lees verder om te zien of de impuls die je hebt om te dansen een van de volgende methodes weerspiegelt om je lichaam te gebruiken om je verheven aspiraties te bereiken.

Praisedans

Wanneer je de behoefte hebt om het universum te bedanken voor het met je samenspannen of om de hogere macht daarbuiten je waardering te laten begrijpen, dan zijn de woorden van gebed en dankzegging misschien niet genoeg zijn. Misschien moet je je favoriete vrolijke deuntje opzetten, je handen ten hemel heffen en uitzinnig van vreugde rondlopen. Geniet van de manier waarop de hele wereld je zaak vooruithelpt en je geloof bevestigt. Voor de lofprijsdans is het niet nodig om op te scheppen of een precieze vaardigheid te hebben. Het universum dat jou gemaakt heeft, viert de manier waarop je beweegt.

Rituele dans

Als je deel uitmaakt van een gemeenschap die samen aanbidt, is dans een vorm van gemeenschappelijk gebed. Er kunnen delen van de eredienst zijn waarin je allemaal je lichaam beweegt op de maat van een beat, chant of ander geluid. Wanneer een groepsdans spontaan of improviserend is, is het een voorstelling. Het gebed wordt niet opgevoerd, er wordt alleen gebeden.

Bidden door middel van gemeenschappelijke beweging kan een prachtige manier zijn om een band te smeden met medegelovigen, maar als de mentaliteit is dat mensen doen wat ze willen of nastreven wat goed voelt, dan gaat de spirituele component van je dans verloren naar het rijk van de sociale interactie. Hoewel dit een nobele en noodzakelijke functie is, is gemeentelijke dans alleen een gemeenschappelijk gebed en een vorm van spirituele verheffing als het een kernritueel begin, einde en beweging heeft.

Meditatieve dans

Wanneer je een pad van spirituele groei volgt, maar de nadruk legt op het doen in eenzaamheid, wordt de consistentie van een ritueel meestal verhoogd. Het herhalen van handelingen en mantra's is een manier om je verbonden te houden met het proces. Meditatie wordt vaak omschreven als een discipline. Op dezelfde manier kan het toevoegen van een danscomponent aan je meditatieve beoefening een ritueel inhouden.

Bij deze vorm van dans zijn precieze bewegingen belangrijk en kan improvisatie je energie opwekken en je afleiden van je meditatieve staat. Gebruik uw de precieze bewegingen van het lichaam om de diepte van meditatie te verkennen. Zelfs lopen kan een soort meditatieve dans zijn, ook bekend als loopmeditatie. Vertragen en je concentreren op de kleinste details van je gevoel en beweging kan heel centrerend en kalmerend werken.

What Are You Waiting For? Boogie!

Wanneer je danst, ben je het potentieel van je lichaam aan het maximaliseren en daarmee prijs je het universum. Als je je op spiritueel niveau wilt verbinden, is de ritmische beweging van je fysieke wezen een toegangspoort tot dit soort verheffing. Omhels het goddelijke in lichaam, geest en ziel. Dans erop los!

Gerelateerde artikelen