Informatie over uw sterrenbeeld of horoscoop nodig?

Wat betekent het om een waterman te zijn?

Waterman mannen en vrouwen koesteren onafhankelijkheid in alle dingen. Zij zijn afkerig van allerlei beperkingen en restricties, niet om opstandig te zijn maar om hun eigen weg te gaan. Zij staan bekend om hun warme medeleven en humoristische aard, die bijna in strijd lijken te zijn met hun neiging om emotionele investering en gehechtheid te vermijden. Watermannen hebben een vaste kwaliteit, omdat ze echt vastgeroest zijn in hun strijd voor vrijheid. Als waterdrager kun je waarschijnlijk bevestigen dat niemand je tot een compromis kan dwingen, vooral niet als dat een of andere beperking inhoudt.

Jij bent een van de tekens die meer leunt op je intelligentie dan op hoe je over situaties denkt. Toch zet je die vaak in voor humanitaire doeleinden en het oplossen van problemen waar anderen baat bij hebben. Net als twee kanten van een munt heb je momenten waarop je wild energiek en innemend bent en andere waarop je verlegen en bedachtzame persoonlijkheid je regeert. Je bent een enigma en er is niet één uitdrukking die jou tot in de perfectie kan beschrijven en dat is ook de manier waarop je het graag hebt. Intellectueel, ongrijpbaar en meelevend; dat is wat het betekent om een Waterman te zijn.

Mythologie en feiten over de Enigmatische Waterman

Alle data die tussen 20 januari en 18 februari vallen, liggen in het rijk van de Waterman-geborenen. Je bent gezegend dat je in de rangen staat van een aantal geweldige mensen die ook jouw sterrenbeeld delen: Abraham Lincoln, Rosa Parks, en Thomas Edison. Ze hebben allemaal grote dingen bereikt met beroemde Waterman-eigenschappen, waaronder hoge intelligentie, vooruitstrevend denken, problemen oplossen, en een verlangen om te vechten voor wat juist is. De Griekse oorsprongsmythe van de Waterman is aan de korte kant, maar geeft een indruk van de vele eigenschappen die de Waterman-man en -vrouw zouden hebben. De mythe begint met Zeus die een nieuwe schenker wenst en de knapste jongeman kiest die destijds op aarde rondliep, een man genaamd Ganymedes

Ganymedes was de zoon van de koning van Troje, en dus een prins op zich en zeer geschikt voor de positie. Het probleem was dat de dochter van Zeus' vrouw Hera al de positie van schenker bekleedde en werd vervangen. Dit maakte Hera woedend en zij probeerde haar woede af te reageren op Ganymedes, maar hij deed gewoon altijd zijn plicht en werd vergezeld door goden en gaf haar dus nooit een kans. Op een dag diende Ganymedes een verzoek in om degenen op aarde te mogen helpen die te lijden hadden van een gebrek aan water. Zeus stemde toe en gaf de prins de toestemming en de mogelijkheid om regen naar beneden te sturen. De adoratie en het respect van Zeus voor de aardige en bedachtzame prins namen alleen maar toe en daarmee ook de woede van Hera. Uiteindelijk, om de eindeloze gevechten en jaloezie te stoppen, verheerlijkte Zeus Ganymedes als Waterman, de god van het regenwater, en plaatste hem aan de hemel als het sterrenbeeld dat we vandaag kennen. De vriendelijkheid, empathie en humanitaire aard van de Waterman lijken voort te komen uit dit beroemde verhaal.

Krijg een online astrologische lezing op Keen voor meer inzichten.

Waterman eigenschappen en gedrag

Waterman mannen en vrouwen hebben de neiging om mentaal gerichte individuen te zijn en gaan niet zo gemakkelijk emotionele verbindingen aan als andere tekens dat doen. Als er een probleem moet worden opgelost, een theorie moet worden bedacht, of nagedacht out of the box vereist, dan zijn Waterman-geborenen de juiste mensen voor de job. Hun emotionele afstand wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als een gebrek aan het vermogen. In feite bestaat het vermogen van een Waterman om hechte en levenslange banden aan te gaan; het wordt alleen goed verborgen gehouden voor de meesten. De reis naar het hart van een waterdrager is lang en ze storten zich niet in eindeloze relaties en hopen er het beste van. Als Waterman geniet je absoluut van je eigen tijd en ruimte om je gedachten te ordenen, maar je houdt er niet van om eenzaam te zijn. Je verkiest ontspannen momenten boven chaotische, maar eindeloze routine en voorspelbaarheid vervelen je alleen maar. Dat is iets voor Watermannen.

Voor je vrienden ben je een fantastische luisteraar en je kunt heel gemakkelijk in een gesprek opgaan. Je valt op omdat je de neiging hebt om over dingen en ideeën te praten in plaats van over mensen en meer drama-gerelateerde onderwerpen. Je kalme en mysterieuze aard trekt mensen aan en ze zijn vrijwel meteen onder de indruk van je aangeboren charme en humor. Mensen helpen is iets wat heel belangrijk voor je is, en je kunt de benarde situatie van anderen gewoonweg niet negeren. U zult er echter voor kiezen om te brainstormen over langetermijnoplossingen in plaats van snelle en onmiddellijke oplossingen. U hebt uw zwakheden, waaronder de gewoonte om zich niet te binden en geen begrip te hebben voor mensen die diepere emotionele behoeften hebben dan u. Uw constante verlangen om u bezig te houden met het nieuwe en interessante kan veel vrienden in het stof doen bijten, zich ontoereikend of vergeten voelen. Tenslotte kunt u de gewoonte krijgen om elk redelijk verzoek als een strijdpunt te zien en weigert u compromissen te sluiten of andere

Waterman Guidance And Needs

Het beste advies voor een Waterman is om niet langer weg te lopen voor emotionele verbindingen. Als je een leven lang zelfs maar de geringste verbintenis uit de weg gaat, wordt het alleen maar moeilijker als je eindelijk je zielsverwant vindt. Je bent eindeloos medelevend, maar dat gedragsmedeleven voelt misschien niet zo zoet als het komt van iemand die emotioneel zo dichtbij en troostend is als een dode vis. Kies je gevechten; niet alles is een gevecht waard om je voor in te zetten. Laat die vrienden van je niet in de steek die door hun drukke leven in een categorie van verveling voor jou zijn terechtgekomen. Vriendschap is veel meer dan de hele tijd spannend en leuk zijn. Maak je grenzen duidelijk maar niet onredelijk en je kunt heel wat conflicten binnen relaties vermijden.

De Leeuw man of vrouw is je . Hun rauwe en opwindende passie voor het leven windt je op. Het optimisme past bij dat van jou, en samen zul je de ander nooit laten fronsen. Tweelingen kunnen ook fantastische partners zijn voor een geboren Waterman, maar echt er zijn geen zolang ze je maar gelukkig maken.

Waterman-mannen en -vrouwen zijn begiftigd met een uniciteit die ieder individu op zijn eigen manier onafhankelijk en bijzonder maakt. Je humanitaire aard drijft je ertoe anderen te helpen en je in te zetten voor zinvol activisme om ervoor te zorgen dat je stem wordt gehoord. Je bent geen meeloper en staat liever stil dan in de voetsporen van een ander te treden.

Dit artikel was bedoeld om de geschiedenis, eigenschappen en gedragingen te onthullen die veel voorkomen bij Waterman-geborenen. Je moet echter weten dat elk individu radicaal verschilt van een ander en dat niets in steen gebeiteld is. Voor inzicht en begeleiding die persoonlijk op jou van toepassing is, kun je overwegen om een van onze vele ervaren paranormaal begaafden te raadplegen. adviseurs.