Wilt u met een medium of paragnost praten?

Witte aura betekenis & persoonlijkheid

Witte aura's vertegenwoordigen een staat van diepe zuiverheid van een individu dat van binnenuit straalt. Deze aura als geheel is het meest bestand tegen corruptie en andere negatieve energieën die ons gewoonlijk omringen. Zoals met alle aura's, is er een natuurlijk spectrum van tinten verbonden met de kleur, gaande van het zuiverste wit tot de verontrustende troebele of troebele tinten. In tegenstelling tot vele andere aurakleuren, kan een witte aura meerdere betekenissen hebben - het kan zowel een begin als een bestemming zijn. Men denkt dat de meeste zuigelingen beginnen met een witte aura, wat hun onbezoedelde en onschuldige staat voorstelt, klaar om gevormd te worden door de emoties en ervaringen van het leven. Natuurlijk kunnen ook volwassenen witte aura's hebben, en doen dat ook, vooral degenen met sterke spirituele verbindingen. Ongeacht de oorsprong kan er geen twijfel over bestaan dat een witte aura een waar en onzelfzuchtig goed vertegenwoordigt.

Persoonlijkheidskenmerken voor witte aura's

De witte aura wordt duidelijker dan enige andere aura geassocieerd met de genezende kunsten, hoewel niet in de conventionele zin. Als een reflecterende aura weert wit vaak slechte energie en negatieve aura's af door de aanwezigheid alleen. Personen met een witte aura zijn van nature beschermend en verdedigen de zwakken of kwetsbaren tegen echte of ingebeelde vijanden. Hoewel ze niet van oudsher empathisch zijn, bezitten ze een grote mate van empathie en zijn ze ook geneigd zich tot mensen in nood te wenden. Zij die een witte aura hebben, voelen vaak aan wanneer er iets mis is, of wanneer iemand het moeilijk heeft. In tegenstelling tot empaten kunnen echter door hun aangeboren onschuld voor de gek worden gehouden door bedriegers. Veel mensen met een witte aura zijn op dezelfde manier gemanipuleerd, enkel en alleen door een niet aflatend verlangen om goed te doen en behulpzaam te zijn.

Afhankelijk van je persoonlijke en spirituele overtuigingen kan de witte aura een veel grotere betekenis hebben. Vaak wordt aangenomen dat het een verbinding met het goddelijke vertegenwoordigt of een persoon die nauwlettend door engelen wordt bewaakt. Van personen die op wonderbaarlijke wijze catastrofale situaties hebben overleefd, wordt bijvoorbeeld gezegd dat zij een witte aura om zich heen hadden, ook al was dat maar tijdelijk. Of je nu echt in deze eigenschappen gelooft of niet, het staat buiten kijf dat mensen met een witte aura in het algemeen goede en heilzame mensen zijn. Eerlijkheid, trouw, zich onthouden van wat slecht is, en een aantoonbare onbaatzuchtigheid is duidelijk voor iedereen te zien. Zoals met alle aura's kan deze verschuiven of veranderen als kinderen hun kinderlijke onschuld verliezen en andere aurakleuren aannemen of als volwassenen minder bestand worden tegen de omringende energieën.

Liefde en vriendschap met witte aura's

Vriendschap en liefde met personen met een witte aura zijn gemakkelijk, zolang je hun moralistische opvattingen steunt en niet in de categorie valt van wat slecht is. Als vrienden zijn ze loyaal en staan ze altijd klaar om te helpen. Als negatief kunnen degenen met veel gebreken zich veroordeeld voelen of zelfs onwaardig om bij hen in de buurt te zijn als een mate van schuld, zelfs als het witte aura individu het er nooit over heeft. Blanken hebben vaak een transcendente kijk op de wereld, voelen een innerlijke verantwoordelijkheid voor een hoger kracht of gedrevenheid die een bron van frustratie kunnen worden voor zielsverwanten die het idee helemaal niet zien zitten. Het is dus belangrijk om een relatie met iemand met een witte aura als een pakket te benaderen. Hoewel dit in de nabije of verre toekomst kan veranderen, moet je ervan uitgaan dat het permanent is en dienovereenkomstig handelen.

Er wordt een grotere last dan normaal gelegd op diegenen die een relatie aangaan met een Witte. Hun zuiverheid, naïviteit en verlangen om in alles het goede te vinden, maakt hen vaak kwetsbaar voor bedrog en misbruik door anderen. De witste lakens zijn tenslotte het gemakkelijkst te bevlekken. Hoewel het wreed ironisch is dat de meest beschermende aurakleur alles behalve zichzelf kan verdedigen, moeten vrijers dit extra niveau van verantwoordelijkheid in gedachten houden. Verwacht dat de liefde zo echt, diep en bevredigend zal zijn als menselijk mogelijk is, maar weet dat hun aura hen niet zal toestaan een wereld te hebben die alleen jou bevat. Hun aard zal er altijd naar streven de wereld onbaatzuchtig te helpen en te genezen, en dus kun je aan hun zijde staan, maar nooit hun pad blokkeren.

Praat met een liefdes- en relatiehelderziende op Keen voor meer inzichten.

Witte aura's op de werkplek

Mensen met witte aura's zijn het gelukkigst in banen met sociale interactie of een baan die anderen ten goede komt. Als hun carrière beide eigenschappen ontbeert, kan het erg moeilijk voor ze zijn om te slagen, omdat ze vaak met hun gedachten ergens anders zijn. Je vindt ze vaak in dierenreddingsorganisaties, als medewerkers van liefdadigheidsinstellingen, als verpleegsters, therapeuten, en in een diverse beroepen waarin hun inherente eigenschappen tot uiting kunnen komen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat zij problemen of oponthoud op de werkplek veroorzaken en zij zijn betrekkelijk betrouwbaar. Dat gezegd hebbende, iemand helpen is hun alles waard, en het is niet ongewoon dat een Witte zijn of haar baan opoffert voor die ene grote daad. Zelfs in deze gevallen heeft men er geen spijt van, en het is altijd goed bedoeld.

De witte aura straalt zuiverheid uit en stoot negatieve energieën en degenen die met hen heulen af. Hij mist de aangeboren overgevoeligheid van de paarse aura, maar is niet minder spiritueel en vastberaden in zijn drang om degenen die lijden en behoeftig zijn te helpen. Zij die een witte aura bezitten zijn goede vrienden en levenslange partners, maar hun eerste plicht zal altijd liggen bij hun schijnbaar goddelijke en onbaatzuchtige roeping om zowel mensen als dieren te helpen. Hun unieke onschuld kan een prijs hebben, en Witten zullen altijd afhankelijk zijn van hun geliefden om een extra laag van bescherming te bieden tegen het kwaad van de echte wereld. Over het algemeen straalt de witte aura door haar goedheid, en het is altijd een goede aura om bij in de buurt te zijn.

Geef een online spirituele reading om meer te weten te komen over aura's!