Wilt u met een medium of paragnost praten?

De wetenschap van paranormale gaven

Psychische vermogens worden meestal besproken binnen de spirituele of parapsychologische sfeer in plaats van binnen de wetenschappelijke sfeer. Laten we echter eens kijken naar de mogelijkheid dat er iets in onze biologie is dat "paranormale verschijnselen" veroorzaakt.

Het definiëren van paranormale gaven

Onderzoek bevat basisdefinities en verklaringen voor bepaalde paranormale gaven zoals helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid; er is echter niet altijd consensus over wat elk van deze "heldervoelende ervaringen" inhoudt. Bijvoorbeeld, zou het beeld van een symbool voldoende zijn om helderziendheid vast te stellen, of zou een letterlijk beeld van een voorwerp of gebeurtenis, duidelijk gezien in het verleden, heden of toekomst, vereist zijn? Het blijkt dat men het er niet over eens is wat een "treffer" is. Dit gebrek aan consensus is er ook als het gaat om de nauwkeurigheid: hoe nauwkeurig is iemand als het gaat om het beschrijven van gebeurtenissen in het verleden, het heden en de toekomst?

Vind uw helderheid met een helderziende lezing. Klik hier om te beginnen.

Kan paranormaal begaafdheid worden gemeten?

De wetenschappelijke gemeenschap is het er tot op heden over eens dat paranormale begaafdheid niet kan worden gemeten omdat het geen exacte wetenschap is. De meesten vragen zich af of paranormale begaafdheid überhaupt wel bestaat. Met andere woorden, wetenschappers zijn niet bereid om te kijken naar wat misschien alleen maar een vaardigheid is om goed te kunnen raden.

U kent vast wel die online tests waarmee wordt gemeten of iemand paranormaal begaafd is. De deelnemer wordt gevraagd te raden welke kleur of vorm zich onder een kaart bevindt. Als iemand maar vaak genoeg goed raadt, is de kans groot dat hij paranormaal begaafd is.

Veel paranormaal begaafden scoren slecht op deze tests. Volgens de resultaten doen deze paragnosten het niet beter dan anderen. Toch kunnen deze paragnosten, wanneer zij voor hun cliënten lezen, een buitengewoon vermogen hebben om situaties en gebeurtenissen met een vrij grote mate van nauwkeurigheid te beschrijven. Een van hun gaven is dat zij gesprekken kunnen horen en lichamelijke kwalen kunnen voelen. Wat verklaart deze discrepantie?

Kijken op de verkeerde plaats

Misschien is het raden van de kleur of vorm achter een kaart geen volledige maatstaf voor het bewijs van paranormale begaafdheid. Het meet eerder het resultaat van een bepaald type paranormale begaafdheid. Het voorspellen van gebeurtenissen of ervaringen is iets anders dan het voorspellen van vormen, en "voorspellingen" vormen slechts een zeer klein deel van wat paranormaal begaafd zijn werkelijk inhoudt.

Verrassend genoeg heeft paranormaal begaafd zijn niets te maken met het voorspellen van de toekomst. Het is het vermogen om buiten onze vijf basiszintuigen om informatie uit het verleden, het heden en de toekomst waar te nemen. Niet alle Helderzienden hebben de gave van profetie, maar sommigen van hen kunnen exacte details geven over iemands verleden (een echtscheiding), medische kwalen (buikpijn), of overleden dierbaren (doodsoorzaak) met zeer weinig tot geen informatie over de persoon voor wie ze lezen of de situatie. Misschien is het de definitie van "paranormaal begaafd" die de heersende wetenschappelijke gemeenschap ervan weerhoudt te aanvaarden dat er mensen zijn die over ESP beschikken.

Gaat het echt tegen de logica in om te vermoeden dat een verklaring voor paranormale gaven biologisch is, of meer bepaald instinctmatig? Wat wij als "paranormaal" bestempelen, is misschien niet zo bijzonder of "mystiek". Sommige mensen zijn genetisch voorbestemd om een gen uit te oefenen dat met elke generatie die voorbijgaat steeds sluimerender wordt. Alle dieren zijn ingeprent met een natuurlijke intuïtie (instinct genoemd) waarbij de voornaamste functie is om in leven te blijven. Misschien is paranormale begaafdheid niet meer dan een instinct dat is vertaald om te passen bij de gevaren van vandaag.

In het verleden, voordat onze voorouders verbale communicatie vormden, moesten zij op een andere manier met elkaar en met de wereld om hen heen communiceren. Onze voorouders "wisten" gewoon met wie ze moesten paren om de bloedlijn in stand te houden. Ze wisten welke situaties potentieel gevaarlijk waren. Ze wisten waar ze voedsel konden vinden. Wat onze voorouders ooit instinctief wisten, lijkt vandaag te zijn afgezwakt. Dit kan mogelijk een reden zijn waarom degenen die dit "paranormale gen" niet hebben, kunnen vertrouwen op anderen die het wel hebben om dingen te weten te komen zoals:

  • Zal ik met John trouwen? (Wie is de beste partner voor mij om de bloedlijn voort te zetten?)
  • Zal ik de nieuwe baan krijgen? (Als ik in deze situatie terechtkom, wat zijn dan de kansen dat ik overleef?)
  • Waar heb ik mijn autosleutels gelaten? (Het vermogen om te scharrelen uitoefenen)

De theorie dat paranormale begaafdheid instinctief is, gaat in tegen de denkrichting die stelt dat ESP evolutionair bepaald is of een progressieve eigenschap is. Deze theorie gaat uit van het idee dat ESP recessief is en slechts bij een bepaald aantal mensen actief is gebleven. Het vermogen is gewoon uitgefaseerd naarmate de mens nieuwe vormen van communicatie met elkaar en met de wereld ontwikkelde.

Wat als deze wetenschappers nu eens het verkeerde meten? Wat als wetenschappers het resultaat van een eigenschap (paranormale begaafdheid) meten en niet de eigenschap zelf? Wat als ze proberen om slechts een deel van de eigenschap te meten via een beperkte definitie, in plaats van de eigenschap als geheel te nemen en de afzonderlijke delen te meten? Een vraag als: "Kan een helderziende de toekomst nauwkeurig voorspellen?" is onvolledig omdat hij ervan uitgaat dat paranormale begaafdheid slechts één eigenschap heeft: voorspellen. Het is zeldzaam rapporten te zien over personen die beweren paranormaal begaafd te zijn en die in staat zijn kwalen bij een persoon nauwkeurig te lokaliseren die zij niet kennen. Er wordt ook geen nadruk gelegd op paragnosten die het leven en de activiteiten van mensen die zij nooit hebben ontmoet, nauwkeurig kunnen beschrijven.

Zou de reden voor het gebrek aan onderzoek van financiële aard kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat onderzoek naar profetieën meer oplevert dan onderzoek naar mensen die medische kwalen kunnen identificeren, met de doden kunnen praten of de persoonlijke geschiedenis van een ander persoon kunnen beschrijven? Wie zal het zeggen?

Misschien zal de toekomst een mogelijk verband tussen biologie en paranormale begaafdheid omarmen. Hopelijk worden de deuren geopend om dit fenomeen te bestuderen, en net als het lot van sommige dieren, voordat het uiteindelijk uitgestorven.