Informatie over uw sterrenbeeld of horoscoop nodig?

Zonsverduistering in vissen

De eerste van de zonsverduisteringen van 2015 heeft een extra betekenis omdat hij slechts een paar uur voor de lente-equinox op 20 maart plaatsvindt. Wat kunnen we van deze eclips verwachten, aangezien een zonsverduistering traditioneel een soort crisis betekent, terwijl de equinox een tijd van een nieuw begin is?

De zonsverduistering van 20 maart staat in Vissen, waarschijnlijk het meest spirituele teken van allemaal. Vissenergie houdt zich echter met meer bezig dan alleen spiritualiteit. Dit teken heeft ook te maken met leugens, bedrog, geheimen en de invloed van de massamedia. Verbindingen tussen deze zonsverduistering en de horoscoop voor Washington DC zouden suggereren dat klokkenluiders in deze tijd naar voren kunnen komen met nieuws dat de natie of zelfs de wereld zal schokken. Er zullen waarschijnlijk geheimen worden onthuld die te maken hebben met het leger, of met grote instellingen zoals banken.

Doordat de eclips zo dicht bij het lentepunt valt, is er een gevoel van een laatste kans - het is nu of nooit voor sommige van deze feiten om tot leven te komen. Ze in de openbaarheid brengen zal pijnlijk zijn, en er zullen ernstige repercussies zijn, maar de eclips brengt ook de mogelijkheid van een geheel nieuw begin volgend op dit drama.

Op een meer spiritueel niveau spreekt de Vissen-zonsverduistering van een hoogtepunt van de toegenomen spiritualiteit die we nu al een tijdje ervaren. Er zouden massademonstraties voor vrede kunnen zijn, en misschien een verschuiving op het wereldtoneel naar een meer barmhartige aanpak van de wereldproblemen. Nogmaals, dit kan een zeer positief nieuw begin in de wereldpolitiek betekenen. Traditioneel wordt gezegd dat een zonsverduistering in Vissen invloed heeft op het zeeleven, en degenen die op of in de buurt van water leven of die hun brood verdienen met water, dus we kunnen enkele gebeurtenissen zien die ook bezorgdheid over het milieu veroorzaken, wat tot protesten zal leiden.

Op persoonlijk vlak zal de eclips het sterkst worden gevoeld door mensen met een Ram of Vissen Zon, en door degenen wier horoscoophoeken door deze gebeurtenis worden beïnvloed. Voor Vissen en de andere watertekens zullen de gebeurtenissen rond 20 maart aanzetten tot een nieuwe manier van kijken naar het leven, met meer dankbaarheid voor wat we hebben, en minder hunkering naar wat we niet hebben. Persoonlijke overtuigingen of religieuze opvattingen kunnen aan het wankelen worden gebracht, maar een nieuw begrip zal volgen, misschien met een verdieping van geloofsovertuigingen.

Voor andere tekens kan de Vissen Zonsverduistering een zeer genezend moment zijn, voornamelijk verbonden met de zaken van het huis waarin het plaatsvindt. Waar het drama zich ook afspeelt, de eclips is een kans om het met mededogen en geestdrift op te lossen, in plaats van problemen met agressie of dogmatisme tegemoet te treden.

Voor meer details over hoe de zonsverduistering u en uw geliefde zal beïnvloeden, neem contact op met een Keen Astrolger voor een reading vandaag!