Informatie over uw sterrenbeeld of horoscoop nodig?

Geboortekaarten

Astrologen kunnen de exacte geboortetijd, -datum en -plaats van een persoon gebruiken om een astrologische horoscoop of horoscoop, een zogenaamde geboortehoroscoop, te tekenen. Deze geboortehoroscoop - ook wel geboortehoroscoop of geboortehoroscoop genoemd - toont de exacte posities en hoeken van de planeten op het moment dat de persoon werd geboren. Dit is een waardevol instrument voor astrologen om iemands persoonlijkheidskenmerken te ontdekken door hun zonneteken te onderzoeken, samen met de tekens en huizen van alle planeten in hun horoscoop.

De tekens

Wanneer mensen het over hun "teken" hebben, bedoelen ze hun zonneteken, of sterrenbeeld - een van de twaalf tekens van de dierenriem, van Ram tot Vissen. Astrologen plaatsen deze tekens als een continuüm langs een sterrenwiel, waarbij elk teken overgaat in het volgende. In volgorde zijn de tekens Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. In astrologische termen passeren de planeten één voor één de twaalf dierenriemtekens, en worden zij beurtelings door elk van hen beïnvloed. Het teken waarin een bepaalde planeet staat wanneer iemand wordt geboren - zoals Mercurius in Tweelingen - onthult dus veel over de persoonlijkheid van die persoon. Astrologen gaan zelfs nog technischer te werk dan dit over planeten in tekens en berekenen de exacte positie van de planeet tot op de graad in iemands geboortekaart. Bijvoorbeeld, Mercurius kan op één graad van Tweelingen staan, wat betekent dat die planeet net het teken Tweelingen was binnengekomen op het moment van de geboorte van die persoon. Planeten kunnen overal vallen van één tot 29 graden van een bepaald teken.

De twaalf Dierenriemtekens beïnvloeden een persoon niet alleen op het moment van zijn geboorte. Door de voortdurende beweging van de planeten door alle twaalf tekens, en de invloed van de planeten op het leven van de mens hier op aarde, beïnvloeden de tekens ons ons hele leven.

De planeten

Hoewel de Zon, de Maan en nu ook Pluto buiten de astrologie niet algemeen als planeten worden aangeduid, worden ze samen met de andere zeven planeten, van Mercurius tot en met Neptunus, wel meegenomen wanneer astrologen het hebben over de planeten in een geboortehoroscoop. Astrologen zien de tien planeten in twee categorieën: De Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars worden persoonlijke planeten genoemd, terwijl Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto buitenplaneten worden genoemd. De persoonlijke planeten, die dichter bij de Aarde staan, hebben een sterker, directer effect op iemands persoonlijkheid en karakter. De buitenplaneten daarentegen, die verder weg staan in ons zonnestelsel, hebben meer een brede, generationele invloed, die zich manifesteert als trends in hele groepen mensen die binnen een bepaalde periode zijn geboren.

Of het nu persoonlijke of buitenplaneten zijn, elk van deze tien planeten vertegenwoordigt een bepaald facet van de persoonlijkheid van een individu. De Zon onthult de kernpersoonlijkheid van een persoon - zijn centrale energie en zienswijze. De Maan vertegenwoordigt de emotionele en ervaringsgerichte kant van het leven, inclusief hoe we ons tot de wereld verhouden en het geheugen verwerken. Mercurius is verbonden met communicatie en zelfexpressie, terwijl Venus alles te maken heeft met liefde, plezier en waarden, inclusief onze relaties met geld. Mars is verbonden met energie, actie, wilskracht en Wat de buitenplaneten betreft, staat Jupiter voor filosofische ideeën, expansiviteit en persoonlijke groei. Saturnus is de planeet van verantwoordelijkheid en beperkingen - de regels, verplichtingen en beperkingen die ons leven begrenzen. Uranus gaat over onverwachte doorbraken en de vooruitgang van het bewustzijn, terwijl Neptunus de planeet is van verbeelding, idealen en illusie. Pluto, ten slotte, staat voor diepe, baanbrekende transformatie - het soort transformatie dat moeilijk te ervaren is, maar dat essentieel is voor de persoonlijke en psychologische evolutie.

De Huizen

Ten slotte, net zoals elk van de planeten door elk van de twaalf tekens van de dierenriem gaat, reizen de planeten ook tegelijkertijd door de twaalf huizen. De huizen zijn de afdelingen, zoals twaalf stukken taart die het kaartwiel vormen, die een bepaalde energie of toon beschrijven die van invloed is op alle planeten die toevallig binnen dat huis vallen in een geboortekaart. Bij het bestuderen van een geboortehoroscoop gebruiken astrologen de huizen als lenzen die nog meer nuances geven aan het beeld dat de horoscoop als geheel laat zien.

Het eerste huis is gerelateerd aan het uiterlijke zelf en hoe een individu door anderen wordt gezien. Het tweede huis heeft te maken met materiële goederen, inclusief rijkdom en bezittingen. Het derde huis heeft te maken met onderzoek, communicatie en mentale verkenning, terwijl het vierde huis te maken heeft met huis, familie en veiligheid.

Het vijfde huis heeft te maken met creativiteit, en het zesde huis heeft te maken met gezondheid en verantwoordelijkheid. Het zevende huis heeft betrekking op relaties met anderen, waaronder partnerschappen in zaken en in de liefde. Het achtste huis heeft te maken met seksualiteit en begeerte.

Het negende huis heeft te maken met hoger denken, inclusief filosofische en religieuze perspectieven. Het tiende huis heeft te maken met iemands carrière, terwijl het elfde huis te maken heeft met vriendschappen, de gemeenschap en het sociale leven. Tenslotte heeft het twaalfde huis betrekking op het onderbewustzijn, inclusief verborgen beperkingen en de strijd om iemands dromen te verwezenlijken.

Het allemaal samenvoegen

De tekens, planeten en huizen vormen samen een complex geheel aan informatie dat overweldigend kan lijken voor iemand die net begint met het verkennen van alles wat een geboortehoroscoop kan onthullen. Maar elk van deze stukjes informatie is een waardevol onderdeel van het totaalbeeld dat een geboortekaart schetst. Samen onthullen al deze componenten een opvallend rijk beeld van iemands aard, temperament en psyche.